Energa w ekologicznej akcji w Ostrołęce

Energa wspiera różne przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym. W Ostrołęce do Narwi wpuszczono  jesienią 200 par raków. Teraz, w okresie zimowym, Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki, przy wsparciu Energi Elektrownie Ostrołęka SA, zorganizowało akcję edukacyjną eko-ornitologiczną, mającą na celu uwrażliwienie społeczeństwa na piękno otaczającej przyrody.

Przyjaciele Ostrołęki, w tym młodzież oraz środowisko energetyków pracujących w elektrowni, włączyli się do akcji pn. „Edukacja eko-ornitologiczna poprzez montaż karmników i obserwację ptaków”. Na zielonym terenie, wchodzącym w skład zespołu administracyjno-biurowego przy ulicy E.A. Fieldorfa „Nila” 15 (popularnego „Pałacyku”), zamontowano kilkanaście karmników dla ptaków. Spełniają one odpowiednie wymagania, znajdują się w bezpiecznych miejscach, na odpowiedniej wysokości, aby można było regularnie uzupełniać pokarm.

Razem dla przyrody

– Celem naszej akcji jest nie tylko dokarmianie ptaków, lecz edukacja eko-ornitologiczna i uwrażliwienie społeczeństwa poprzez obserwację ptaków. No bo jak mieszczuchowi, zwłaszcza młodemu, wytłumaczyć, że przyroda jest piękna? Najlepiej pokazać – powiedział Wiesław Szczubełek, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki.  – Całe przedsięwzięcie zostało omówione z ornitologami, wybrano teren z zadrzewieniem i zakupiono odpowiednie karmniki. Cieszymy się z dobrej współpracy i  wsparcia naszej akcji przez Energę.

Młodzi energetycy w akcji

Do montażu karmników oraz uzupełniania karmy włączyła się młodzież z ostrołęckich szkół. Akcja zaplanowana tak, by pożywienie było wykładane ptakom systematycznie przez cały okres zimowy i było zawsze świeże. W tym proekologicznym przedsięwzięciu wzięli udział także uczniowie z klas patronackich Energa Elektrownie Ostrołęka SA z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce.

W inauguracji akcji i rozwieszeniu karmników z pokarmem dla ptaków, 20 stycznia br., udział wzięli: poseł Arkadiusz Czartoryski, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki, pasjonaci ornitologii, miłośnicy przyrody.  

Narew ostoją dla zwierząt i roślin

Energa wspiera różne proekologiczne przedsięwzięcia lokalne. W listopadzie ub. roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki wpuszczono do rzeki Narwi 400 raków błotnych, wpisanych do polskiej czerwonej księgi zwierząt. Raki błotne są gatunkiem zagrożonym wyginięciem, dlatego są objęte gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na splątane koryta i rozległe trzcinowiska Narew nazywana jest „Polską Amazonką”. Niemal na całej długości zachowała naturalny charakter tworząc liczne rozlewiska i meandry. Na znacznych odcinkach jest objęta ochroną w parkach narodowych, krajobrazowych, obszarach Natura 2000. Stanowi ostoję dla wielu gatunków ptactwa wodnego i innych zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym i bagiennym.

Jak wyjaśnia Wiesław Szczubełek, wiceprezes TPO, Narew jest rzeką nizinną tworzącą rozległe doliny, torfowiska więc skorupiaki mają tu sprzyjające warunki do funkcjonowania i rozmnażania. Rak błotny jest tzw. bioindykatorem, czyli gatunkiem wskaźnikowym, który wymaga stosunkowo dobrego i czystego środowiska wodnego z odpowiednio natleniona wodą. Raki występowały powszechnie w wodach Narwi do końca lat 70. Jednakże wówczas, w wyniku awarii w zakładzie przemysłowym w Łomży, przeważająca ilość skorupiaków i mięczaków wyginęła. Niektóre gatunki nie odrodziły się. Ostrołęccy miłośnicy przyrody mają nadzieję, że dzięki akcjom proekologicznym będą odczuwalne efekty wspólnych działań.

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *