Elektrownie OZE Grupy Energa – Elektrownia Wodna Bielkowo

Energa przedstawia przegląd wszystkich zarządzanych elektrowni OZE. Odnawialne źródła energii są wpisane w strategię Grupy Energa na lata 2016-2025. Energa jest na tym polu liderem w skali kraju. Na początku 2020 ponad 30% miksu wytwórczego koncernu stanowi energia elektryczna wytwarzana ze źródeł odnawialnych.

Energa jest właścicielem 46 elektrowni wodnych, pięciu farm wiatrowych oraz dwóch farm fotowoltaicznych. Łączna moc tych siłowni to 444 MW. Spółka nadal rozbudowuje instalacje wiatrowe na lądzie, prowadzi projekty fotowoltaiczne, oraz w perspektywie długoterminowej, projekty farm wiatrowych na morzu, tzw. offshore. W kwietniu 2019 r. rozpoczęto prace przy budowie Farmy Wiatrowej Przykona o mocy 30 MW.

Historia

Elektrownia Wodna Bielkowo, została uruchomiona w 1925 r., jako czwarta elektrownia na rzece Raduni. W końcowej fazie II WŚ elektrownia w Bielkowie doznała szeregu zniszczeń, przede wszystkim ucierpiały urządzenia wytwórcze, które zostały zdemontowane i wywiezione przez wycofujące się oddziały niemieckie. Newralgiczne elementy maszyn zostały ukryte w okolicznych wsiach, co pozwoliło na ich szybkie odnalezienie i wznowienie pracy elektrowni już w listopadzie 1945 r.

Elektrownia Bielkowo jest drugą z kolei elektrownią zwartej kaskady Raduni. Jest elektrownią derywacyjną, zbiornikową z dwoma zbiornikami o wyrównaniu pół dobowym. Zbiorniki połączone są sztucznym korytem derywacyjnym przecinającym w poprzek zakole rzeki w celu wykorzystania jej naturalnego spadu. W obiekcie zostały zainstalowane trzy identyczne hydrozespoły, napędzane dwustrumieniowymi turbinami Francisa z poziomym układem wału o przepływie Q = 7 m3/s. Sprzężone są one bezpośrednio z generatorami synchronicznymi o mocy 2,4 MW każdy. Hydrozespoły pracują pod spadem H = 44 m z maksymalnym przepływem 21 m3/s, przy średnim przepływie wieloletnim wynoszącym 5,28 m3/s. Powierzchnia zlewni wynosi 644 km2. Elektrownia pracuje głównie w trybie pracy szczytowej na potrzeby pokrycia zwiększonych obciążeń lokalnej sieci w okresie porannym i wieczornym.

Siłownia Bielkowo przy mocy zainstalowanej bliskiej 7.2 MW jest największą elektrownią spośród małych obiektów należących do Spółki ENERGA OZE. Elektrownia jest w pełni przyjazna środowisku. Elektrownie wodne na Raduni są ważnym elementem w łańcuchu wytwarzania energii elektrycznej w Grupie Energa. Są stale modernizowane i remontowane, przez co ich skuteczność energetyczna utrzymywana jest na bardzo wysokim poziomie.

Dane techniczne:

    ilość turbin: 3
    typ: Francis bliźniaczy w spirali
    firma: Voith
    obroty/minutę: 500
    układ konstrukcyjny: pozioma
    typ: synchroniczny
    firma: Siemens- Schuckert
    napięcie generatora: 6,3 kV
    napięcie wzbudzenia: 0,11 kV

Zawsze aktualne wiadomości na temat Grupy  Energa znajdziecie na naszym Twitterze a także na naszym Facebooku

Jesteśmy jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jedną z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Nasza podstawowa działalność obejmuje wytwarzanie, dystrybucję, obrót energią elektryczną i cieplną oraz obrót gazem.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 188 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii (OZE).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *