Eksport do Chin – produkty mleczne z przeznaczeniem na pasze

Polscy producenci mogą eksportować do Chin produkty mleczne z przeznaczeniem na pasze. Eksport jest możliwy z zatwierdzonych zakładów.

Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej (GACC) poinformowała
o zakończeniu procedury uzgadniania wzoru świadectwa zdrowia dla produktów mlecznych z przeznaczeniem na pasze, obowiązującego w eksporcie z Polski do ChRL.

Jest to ostatni etap procedury dopuszczającej, która rozpoczęła się w 2017 r. Otwarcie rynku chińskiego dla wspomnianych produktów było możliwe dzięki intensywnym zabiegom MRiRW oraz Głównego Inspektoratu Weterynarii. 5 lutego 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda złożył podpis pod protokołem określającym wymogi kwarantannowe i zdrowotne dla produktów mlecznych do celów paszowych, wywożonych do Chin.

Lista zatwierdzonych do eksportu 11 polskich podmiotów jest dostępna pod adresem: http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754404/index.html (ostatni plik na liście).

Szczegółowe informacje nt. procedury oraz wymaganych dokumentów zamieszczone zostały na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Mozliwosc-eksportu-do-Chin-produktow-mlecznych-na-cele-paszowe/idn:1704

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *