Ekspansja polskich firm w Azji

– Kierunek azjatycki cieszy się stałym, dużym zainteresowaniem przedsiębiorców i stanowi ogromną przestrzeń do rozwoju dla polskich podmiotów – podkreślił sekretarz stanu Ryszard Bartosik.

Wiceminister uczestniczył w debacie pt. „Polscy championi na Dalekim Wschodzie – ekspansja polskich firm w Azji”, która została zorganizowana przez „Gazetę Bankową” w ramach Forum Polska-Azja Zbliżenia 2021.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, a także spółek skarbu państwa. Dyskusja dotyczyła perspektyw współpracy Polski z krajami azjatyckimi w różnych gałęziach gospodarki.

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik skoncentrował się na kwestiach eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynki azjatyckie.

Są to jednak rynki bardzo wymagające, co powoduje, że możliwości branży wciąż jeszcze nie są w pełni wykorzystane – zwrócił uwagę wiceminister.

Dlatego resort rolnictwa podejmuje liczne działania mające na celu ułatwianie kontaktów handlowych oraz likwidację ograniczeń w eksporcie.

Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zwrócił również uwagę na fakt, że konsumenci w krajach azjatyckich przywiązują coraz większą wagę do jakości spożywanych produktów.

To szansa dla polskiej żywności, która jest produkowana w zgodzie z najwyższymi standardami – podkreślił sekretarz stanu.

W 2020 r. eksport produktów rolno-spożywczych na 14 najważniejszych rynków azjatyckich wzrósł o 7,3%, osiągając wartość 877 mln EUR. Najwięcej polskich produktów trafiło do Chin, Hongkongu, Wietnamu, Japonii i Republiki Korei. Największy, ponad dwukrotny, wzrost odnotowaliśmy w eksporcie do Singapuru do poziomu 43 mln EUR.

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *