Eko-warsztaty dla przyszłych kucharzy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako instytucja wspierająca działania mające na celu budowę silnej marki polskich produktów żywnościowych oraz wzrost popularności i sprzedaży produktów rolno-spożywczych realizuje między innymi projekty edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży, które w przyszłości skutkować mają wzrostem świadomości prawidłowego odżywiania Polaków.

Jednym z takich projektów są cyklicznie organizowane warsztaty kulinarne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym. Również w bieżącym roku na terenie województwa pomorskiego przeprowadzono cykl warsztatów, które w swoim założeniu miały poszerzyć wiedzę o produktach wytwarzanych w systemie rolnictwa ekologicznego oraz pokazać przyszłym kucharzom możliwości ich wykorzystania w procesie przygotowywania żywności w punkach żywienia zbiorowego.
 
Warsztaty składały się z części teoretycznej, jak i praktycznej. Za przeprowadzenie części teoretycznej odpowiedzialny był Krzysztof Szulborski, Prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, który podczas swoich wystąpień prezentował walory żywności ekologicznej, wskazywał na konieczność stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz podążania za potrzebami coraz bardziej proekologicznie zorientowanych konsumentów.
 
Zajęcia praktyczne prowadzone były w 30 osobowych grupach przez drugiego z założycieli stowarzyszenia, uznanego mistrza kuchni Andrzeja Ławniczaka, który na co dzień prowadzi zajęcia w Pomorskiej Akademii Kulinarnej. Do przygotowania dań wykorzystano tylko produkty o najwyższej jakości, które gwarantują wysokie walory smakowe i odżywcze wykonanych potraw. Pozwoliło to przekonać, początkowo sceptycznie nastawionych, młodych kucharzy do korzystania z produktów ekologicznych. Dodatkowo na zajęciach przeprowadzono „eksperyment kulinarny”, który miał pokazać różnicę pomiędzy masowo produkowanymi a ekologicznymi produktami spożywczymi. Obróbce termicznej poddano pierś kurczaka hodowlanego i kurczaka ekologicznego. Różnica smaku oraz poziom utraty masy w przypadku kurczaka ekologicznego pozytywnie zaskoczyła adeptów sztuki kulinarnej.

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *