EFSA: neonikotynoidy mogą powodować ryzyko dla pszczół

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował długo wyczekiwany raport nt. zawieszonych zastosowań trzech neonikotynoidów.

Urząd w raporcie stwierdził, że ich stosowanie może powodować ryzyko dla pszczół. Konkluzja nie są zaskoczeniem z uwagi na fakt, że przy ocenie EFSA posługiwała się niezatwierdzonym projektem wytycznej w sprawie oceny ryzyka dla pszczół (draft Bee Guidance Document). Najbliższe możliwe formalne głosowanie w sprawie ewentualnych dalszych restrykcji dotyczących stosowania neonikotynoidów może się odbyć na najbliższym posiedzeniu SCOPAFF w dniu 22 marca.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *