EBI finansuje rozwój Mlekpolu

InvestEU – EBI udzielił Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol kredytu w wysokości 50 mln EUR na rozbudowę zaplecza produkcyjnego, logistycznego i magazynowego

      Projekt umożliwi Mlekpolowi wdrożenie modelu Przemysłu 4.0 i zmniejszenie śladu węglowego.
            Inwestycja finansowana w ramach planu inwestycyjnego dla Europy umocni pozycję przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym.
            Operacja jest realizowana w jednym ze słabiej rozwiniętych regionów UE i przewiduje utworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w Polsce.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) finansuje działania podejmowane przez Mlekpol – jedną z największych polskich spółdzielni mleczarskich – w związku z realizacją strategii modernizacji i wzrostu. Kredyt w wysokości 50 mln EUR (212 mln PLN) umożliwi sfinansowanie szeregu inwestycji na terenie zakładu przetwórczego SM Mlekpol w Grajewie, będącego jednym z 12 zakładów firmy na terenie Polski. Operacja jest objęta gwarancją z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – filaru finansowego planu inwestycyjnego dla Europy.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury produkcyjnej umożliwi Mlekpolowi zwiększenie zdolności przetwórczych oraz równoważenie sezonowych wahań podaży surowca mlecznego. Ponadto inwestycje obejmą budowę nowego magazynu i centrum logistycznego, co przełoży się na zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa. Ostatnim elementem projektu jest budowa elektrociepłowni obok należącej do Mlekpolu oczyszczalni ścieków. Instalacja opalana w całości biogazem pozwoli zmniejszyć ilość wytwarzanych przez firmę osadów ściekowych i uniknąć konieczności zakupu energii z sieci elektroenergetycznej.

Janusz Wojciechowski, europejski komisarz ds. rolnictwa, powiedział: „Inwestycje w nowoczesne technologie mogą stworzyć naszym rolnikom ogromne możliwości i przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich. Szczególnie cieszy mnie fakt, że projekt przyniesie korzyści z punktu widzenia zarówno przedsiębiorstwa, jak i środowiska. Rolnicy mają do odegrania istotną rolę w realizacji celów klimatycznych”.

Lilana Pawłowa, wiceprezes EBI, powiedziała:[HM1]  „To nasz drugi kredyt dla Mlekpolu i trzeci dla spółdzielni mleczarskiej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że dzięki wspieraniu rzetelnie przygotowanych planów inwestycyjnych w sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego będziemy mogli pomóc Polsce we wzmocnieniu kluczowego sektora gospodarki, zwiększeniu długofalowej konkurencyjności oraz osiągnięciu zrównoważonego rozwoju terytorialnego. Operacja jest również znakomitym przykładem wsparcia udzielanego przez EBI małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce, które mają wiarygodne plany rozwoju”.

Edmund Borawski, prezes SM Mlekpol, powiedział: „Nasza spółdzielnia mleczarska przykłada ogromną wagę do zrównoważonego rozwoju, a konieczność ochrony środowiska stała się dla nas istotnym czynnikiem pobudzającym rozwój innowacyjności. Dzięki wsparciu i środkom EBI będziemy mogli wprowadzić nowe, bardziej efektywne rozwiązania w zakresie produkcji i ochrony środowiska. Przełoży się to na obniżenie ekologicznych kosztów zewnętrznych i zwiększenie efektywności energetycznej. Mamy również nadzieję, że dzięki współpracy z EBI i poszerzeniu oferty przetworów mlecznych będziemy mogli przyczynić się do zwiększenia obrotu handlowego i tworzenia nowych możliwości rozwoju dla sektora rolnego”.

Uwagi dla redakcji

Informacje o EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Informacje o SM Mlekpol

Założona w 1981 roku Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol jest liderem w dziedzinie sprzedaży produktów i największym w Polsce podmiotem skupującym mleko surowe. Podstawą oferty SM Mlekpol są produkty takie jak mleko pasteryzowane i UHT. Flagowymi markami są: Łaciate, Maślanka Mrągowska, Milko, Mazurski Smak, Rolmlecz i Białe. Mlekpol opracował kodeks etyki i politykę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, a także podjął decyzję o przeprowadzaniu corocznych audytów w zakresie etyki handlu (SEDEX-SMETA) i oceny zrównoważonego charakteru działalności (EcoVadis), które pozwalają wykazać zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mlekpol.com.pl.

Informacje o planie inwestycyjnym dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy został wprowadzony w listopadzie 2014 roku w celu odwrócenia tendencji spadkowych w zakresie poziomu inwestycji oraz wprowadzenia Europy na drogę do ożywienia gospodarczego. Zastosowane w nim innowacyjne podejście oparte na wykorzystaniu gwarancji budżetowej Unii Europejskiej udzielonej Grupie EBI umożliwiło – i nadal umożliwia – uruchomienie znacznych środków sektora publicznego i prywatnego na inwestycje w strategicznych sektorach europejskiej gospodarki. Plan inwestycyjny dla Europy umożliwił już wygenerowanie inwestycji o wartości ponad 460 mld EUR i zapewnił wsparcie dla 1,1 mln przedsiębiorstw typu start-up i MŚP w całej Europie. Najnowsze dane EFIS z podziałem na sektory i kraje można znaleźć tutaj lub w dziale Najczęściej zadawane pytania.

[HM1]Transciption of Lilyana Pavlova’s name according to Polish Press Agency / Wikipedia (consistent with the rules for transcribing Cyrillic  into Polish). The EIB page uses English transcription.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *