e-PITy jeszcze nie teraz za pracę przy zbiorach

Kiedy deklaracje PIT dla pomocników przy zbiorach?

– Istotne jest to by wiedzieć, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy. Przykładowo, e-PITy nie obejmą wszystkich podatników, a tych rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. Dla osób rozliczających się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L, e-PITy pojawią się dopiero w przyszłym roku – mówi Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przepisy nie obejmą więc m.in. osób, które w mijającym roku:

zatrudniały się do tzw. pomocy przy zbiorach;
prowadziły działalność nierejestrowaną (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przychody z tytułu działalności nierejestrowanej  zostały zaliczone jako przychody z innych źródeł);
uzyskiwały przychody:
z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
ze źródeł krajowych, od których byli zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowali u płatnika spoza terytorium kraju);
z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek – podsumowuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o. będącej liderem na rynku zintegrowanych systemów klasy ERP wspomagających zarządzanie uczelniami wyższymi w Polsce.

Przypomnijmy, że do najważniejszych obowiązków osób zatrudniających się na umowę o pracę przy zbiorach należy: zliczanie liczby przepracowanych dni (max. 180 w ciągu roku), złożenie odpowiedniego zeznania podatkowego i zapłacenie podatku. Przychody uzyskane jako „pomoc przy zbiorach” nie mogą być pomniejszane o jakiekolwiek koszty uzyskania przychodu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *