Dziś Światowy Dzień Gleby

5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby. Został on ustanowiony z inicjatywny Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Celem tego święta jest podniesienie świadomości na temat roli gleby w naszym życiu. Tegoroczny Dzień Gleby odbywa się pod hasłem „Troska o planetę zaczyna się od gleby”.

Jakość gleby ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, prawidłowo funkcjonujących ekosystemów oraz dobrobytu człowieka. Czy wiesz, że?

GLEBA – WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE:
Gleba składa się w 45% z minerałów, 25% z wody, 25% z powietrza oraz 5% z materii organicznej.
Gleba zawiera w sobie trzy razy więcej węgla niż atmosfera i może pomóc nam sprostać wyzwaniom zmieniającego się klimatu.
W jednej łyżeczce zdrowej gleby jest więcej żywych organizmów niż ludzi na ziemi.

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE A GLEBA

95% żywności pochodzi z gleby, jednak 1/3 tej żywności trafia do kosza.
815 mln ludzi znajduje się w niepewnej sytuacji żywieniowej, 2 mld ludzi nie ma bezpieczeństwa żywnościowego. Sytuację tę możemy zmienić dzięki prawidłowo zarządzanej, utrzymanej i wykorzystywanej glebie.

PROBLEM – EROZJA GLEBY

Co godzinę w Europie 11 hektarów gleb zostaje „szczelnie zamkniętych” pod powierzchnią rozszerzających się miast
Aby wytworzyć 1 cm gleby, potrzebne jest niemal 1000 lat. Oznacza to, że jest ona zasobem praktycznie nieodnawialnym, ponieważ jej degradacja i utrata jest niemożliwa do odzyskania w ciągu ludzkiego życia.
Według badań 33% naszej gleby jest zdegradowane, a każdego roku 50 000 km2 gleb przepada.

Każdy z nas może pomóc glebie! Zacznijmy od prostych działań!

Krok 1. Czytaj informacje zawarte na etykiecie opakowania po wszystkich produktach, w tym piktogramy.

Krok 2: Właściwie postępuj z opakowaniami i segreguj śmieci

Krok 3: Śmieci wyrzucaj tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

Krok 4: Opakowania po odpadach specjalnych typu elektrośmieci, świetlówki, opony, opakowania po rozpuszczalnikach oddaj do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK). Opakowania po środkach ochrony roślin oddaj do sklepu, w którym kupiłeś produkt.

W ten sposób pomagasz środowisku naturalnemu i dbasz o glebę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *