Dziś rusza Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

Dziś na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczyna się Narodowa Wystawa Rolnicza. Wydarzenie umiejscowione jest w trzech pawilonach.

Pawilon nr 7 dedykowany jest polskiej żywności wysokiej jakości. Odbywać się tu będą liczne degustacje, pokazy kulinarne, a także konkursy, zabawy i animacje dla dzieci. Swoje osiągnięcia zaprezentują między innymi koła gospodyń wiejskich, szkoły rolnicze, urzędy marszałkowskie, organizacje branżowe i gospodarstwa agroturystyczne. Na wspólnym stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pracownicy tych jednostek odpowiadać będą na pytania zwiedzających. Swoje stoisko zaprezentuje także Krajowa Spółka Cukrowa partner wydarzenia. W pawilonie 7 swoje stoisko wystawia także Krajowa Rada Izb Rolniczych (nr 25).

W pawilonie nr 8 oglądać można ekspozycję prezentującą historyczne i współczesne maszyny rolnicze oraz najnowocześniejsze urządzenia takie jak np. drony wykorzystujące system GPS do aplikowania nawozów podczas upraw. Planowane jest wspólne stoisko instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz doradztwa rolniczego.

Na poszczególnych stoiskach zwiedzający mogą zapoznać się z zakresem działalności oraz najważniejszymi osiągnięciami prezentowanych jednostek. Przygotowane prezentacje mają charakter otwarty i interaktywny. Jest to m.in. konkurs wiedzy ekologicznej, prezentacja ula edukacyjnego oraz pokaz tłoczenia oleju i etapów produkcji piwa. Swoją wiedzą dzielą się również uniwersytety oraz jednostki, które na co dzień dbają o jakość produktów i zdrowie zwierząt hodowanych na wsi.

W pawilonie 8A prezentowane są zwierzęta z polskiej hodowli, w tym konie, owce, kozy, króliki, drób oraz bydło ras mlecznych i mięsnych, takich jak holsztyńsko-fryzyjska czy czerwona polska.

Podczas Wystawy zaplanowano także wydarzenia towarzyszące – jutro odbędzie się IV Kongres Polskiego Rolnictwa zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych, przy współpracy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 100-lecie odzyskania niepodległości pod hasłem „Rolnictwo polskie w perspektywie 2035 roku” prelegenci i uczestnicy wydarzenia będą rozmawiać o wizji rozwoju rolnictwa według organizacji rolniczych, wizji rozwoju rolnictwa według przedstawicieli nauki oraz wizji rozwoju rolnictwa według instytucji. W Kongresie udział wezmą przedstawiciele organizacji i związków rolniczych i branżowych, przedstawiciele świata nauki oraz reprezentanci instytucji działających w obszarze i na rzecz rolnictwa. Sponsorami Kongresu są: Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *