Dziś piątka dla zwierząt w Senacie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw 12 października 2020 r. Odbędą się wtedy głosowania nad poprawkami do ustawy zgłoszonymi przez senatorów. Wniosek o przerwę w obradach złożył senator Zdzisław Pupa (PiS). Jego zdaniem komisja nie może zakończyć swoich prac nad nowelizacją ze względu na rządową zapowiedź przedstawienia propozycji kolejnych zmian do ustawy.

Podczas piątkowego posiedzenia omówiono szczegółowo zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne. Część z nich, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym, uzyskała poparcie rządu i wnioskodawców, a następnie przejął je przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Wnioski o wprowadzenie poprawek złożyli wcześniej senatorowie Ryszard Bober (PSL), Beniamin Godyla (KO) i Józef Łyczak (PiS). Komisja rolnictwa debatowała nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 29 września 2020 r. Wysłuchano wówczas m.in. opinii związków branżowych hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

Kancelaria Senatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *