Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – jak zrobić to bezpiecznie?

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – jak zrobić to bezpiecznie?
Fotowoltaika – farmy solarne, które są minielektrowniami produkującymi prąd, zyskują coraz
większą popularność w Polsce. Wielu właścicieli ziem zdecydowało się wydzierżawić swoje
grunty na potrzeby budowy farm fotowoltaicznych, jak to wygląda i na co zwracać uwagę,
by bezpiecznie zawrzeć tego typu transakcje? Dlaczego warto korzystać z doświadczenia firm,
takich jak Sun Investment Group?
Jak działa farma solarna i z czego się składa?
Podstawowe elementy farmy to przede wszystkim: moduły fotowoltaiczne z powłoką
antyrefleksyjną, inwertery (falowniki) zmieniające wyprodukowany prąd stały na prąd zmienny oraz
stacja transformatorowa. Obszar elektrowni jest ogrodzony oraz stale monitorowany. Sama
budowa przedsięwzięcia jest bardzo szybka i prosta. Aluminiowe konstrukcje wsporcze są wbijane
w grunt za pomocą kafara, a następnie nasi pracownicy ręcznie wsuwają moduły. Wszelkie
przewody prowadzone są w ziemi, w specjalnych rurach osłonowych.
Farma fotowoltaiczna nie stanowi zagrożenia dla ludzi ani środowiska naturalnego.
Jej eksploatacja jest cicha i bezemisyjna. Moduły podniesione są od powierzchni gruntu, dzięki
czemu zarówno pomiędzy rzędami paneli jak i pod nimi samymi wciąż pozostaje obszar biologicznie
czynny. Nie stosujemy herbicydów, powierzchnię farmy pozostawiamy do samoistnego porośnięcia
lub obsiewamy trawą, w zależności od zaleceń organów wydających decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. W celu utrzymania jak najwyższej efektywności elektrowni, roślinność z jej terenu
jest wykaszana (do dwóch razy w roku), a panele obmywane są czystą wodą. Ponadto ogrodzenie
elektrowni jest podniesione od powierzchni gruntu, dzięki czemu migracja drobnych zwierząt, roślin
czy też grzybów pozostaje niezakłócona.
Jak wygląda proces poprzedzający zawarcie umowy?
Przed podpisaniem umowy dzierżawy, grunt jest dokładnie sprawdzany przez naszych specjalistów.
Aby wybudować elektrownię o mocy 1 MW potrzebujemy obszar o powierzchni ok. 1,6 ha
(w przypadku braku przeszkód planistycznych (cieki, rowy, słupy itp.) jest to powierzchnia ok. 1,4ha).
Nie jest istotna odległość od zabudowań oraz formy ochrony przyrody. Dokładna weryfikacja
terenu zajmuje naszym specjalistom ok. 3 dni robocze. Po tym czasie, jeżeli działka spełnia wszystkie
kryteria, można spodziewać się propozycji umowy. Kwota jaką proponujemy zazwyczaj przekracza
8500 złotych za hektar za rok. Ponadto, zobowiązujemy się do pokrywania wszelkich obciążeń
finansowych związanych z eksploatacją naszej instalacji. Co ważne, po podpisaniu umowy,
właściciel nieruchomości ma stały kontakt z kierownikiem projektu, który czuwa nad prawidłową
realizacją inwestycji. Wszystkie wymagane dokumenty przygotowujemy we własnym zakresie, nie
zrzucamy zadań na właściciela nieruchomości. Nie korzystamy również z pomocy zewnętrznych firm.
Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.
O co warto zapytać, przed podpisaniem umowy?
Nie bój się pytać. Jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Cię pytania związane
z realizacją przedsięwzięć jakimi są farmy fotowoltaiczne. Dane o naszej firmie możesz sprawdzić
w KRSie, na naszej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych – Facebook, LinkedIn.
Przejrzyj dokładnie umowę, sprawdź, czy zobowiązujemy się w niej do ponoszenia kosztów
eksploatacyjnych farmy czy do posprzątania instalacji po zakończeniu działania elektrowni.
Niestety, na rynku działają firmy, które w umowach nie podają żadnych informacji o demontażu
instalacji i finalnie cały koszt tego przedsięwzięcia spada na barki dzierżawcy.
Nie podejmuj pochopnej decyzji. Jeżeli nie czujesz się pewnie, to skonsultuj umowę
np. z prawnikiem.A może lepszym pomysłem są wiatraki?
Słuszne pytanie. Farmy wiatrowe podobnie jak i te fotowoltaiczne należą do odnawialnych źródeł
energii, jednak są między nimi znaczne różnice. Pierwsza i najważniejsza z nich związana jest
z lokalizacją inwestycji. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2016 r. z póz. zm 1
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, przedsięwzięcia te muszą być lokalizowane w
odległości co najmniej równej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni od budynków
mieszkalnych oraz form ochrony przyrody. Ponadto, w przypadku elektrowni wiatrowych musi
zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na mocy którego w wyżej
wspomnianej odległości nie będą mogły zostać zlokalizowane nowe budynki mieszkalne. Kolejna
różnica związana jest z samą konstrukcją farm – elementy elektrowni fotowoltaicznej nie wymagają
betonowania, przez co mniej ingerują w strukturę gruntu. Inwestycje polegające na budowie farm
wiatrowych, często są także źródłem konfliktów społecznych.
Trudno znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron. Energia
odnawialna to jednak niezbędny kierunek zmian, jakie muszą podjąć wszystkie kraje, by walczyć
o poprawę klimatu. Farmy solarne, to zaś bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie, które w wielu
krajach jest z powodzeniem wykorzystywane od wielu lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *