Działania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyła się konferencja Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik poświęcona działaniom prewencyjnym KRUS w 2020 roku.

W konferencji udział wzięli Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Magdalena Wachnicka-Witzke, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi MRiRW Robert Jakubik, Zastępca Przewodniczącej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Zygmunt Jakubczak oraz Przewodniczący Komisji Prewencji i Rehabilitacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników Wojciech Włodarczyk.

Podczas wydarzenia Prezes Kasy dr Aleksandra Hadzik ogłosiła zaktualizowany dokument Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, w oparciu o który Kasa, na podstawie artykułu 63 ust. 2 ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, opiera działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników.

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym zostały opracowane w porozumieniu z Radą Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Zdrowia. W dokumencie znajdują się zalecenia dotyczące wyposażenia gospodarstwa, zabezpieczenia osób w nim pracujących oraz sposobu wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą.

W drugiej części konferencji zainaugurowany został XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy.

Hasło, tego cieszącego się dużym zainteresowaniem dzieci konkursu, nawiązuje do 30-letniej działalności prewencyjnej KRUS i związane jest z jubileuszem, który Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego obchodzić będzie w 2021 roku. Ponieważ oferta edukacyjna Kasy od początku jej działalności kierowana była również do najmłodszych mieszkańców wsi, zamysłem Organizatora jest dowiedzieć się, jak dzieci widzą zmieniającą się polską wieś i działania KRUS na rzecz bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych na przestrzeni ostatnich lat.

Celem Konkursu Plastycznego dla Dzieci, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, jest niezmiennie promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

KRUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *