Dwa miliony więcej na Szklankę Mleka i 0,75 zł średnio za porcję produktów mlecznych

Spotkanie poświęcone nowym zasadom w programie Szklanka Mleka oraz nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw odbyło się w Warszawie. Konferencję tę zorganizowała Polska Izba Mleka.

W spotkaniu z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi była Pani Ewa Domańska Naczelnik Wydziału Produktów Zwierzęcych Departamentu Rynków Rolnych oraz z Agencji Rynku Rolnego wzięły udział Panie: Anna Bisz Zastępca Dyrektora Biura Wspierania Konsumpcji i Bożena Kotwas Kierownik Działu Kontraktacji i Programów Operacyjnych.

Polska Izba Mleka od początku prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy wielokrotnie podejmowała kwestię koniecznego podwyższenia kwoty jednostkowej za dystrybucję.

Dzięki skutecznej interwencji Polskiej Izby Mleka kwota ta została podwyższona do 0,75zł za szt.

W pierwszej części spotkania szeroko omówiono zmiany zapisów wynikające z ww. nowelizacji ustawy m.in. „Nowy Program dla szkół”, w tym podział środków finansowych, przyjęty koszyk produktów wchodzących w skład  programu oraz problemy wynikające z kosztów dystrybucji. „Nowy Program dla szkół” to program łączący poprzednie dwa programy skierowane dla uczniów szkół: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole”. Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka w ich codziennej diecie oraz upowszechnienie wiedzy o zdrowej, zbilansowanej diecie, a także pochodzeniu dostarczanych produktów i ich powiązaniu z rolnictwem.Dlatego Minister Zdrowia usunął z koszyka mlecznego wszystkie produkty zawierające cukier, choć unijne przepisy nie nakazują tego.

Zwracaliśmy na to uwagę, szczegółowe przepisy unijne dają taką możliwość, jednak polski resort zdrowia ma nieugięte stanowisko w tym zakresie – mówiła podczas spotkania Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM. – Nasza opinia na ten temat została przekazana do resortów zdrowia, rolnictwa i do Pani Premier Beaty Szydło.

PIM otrzymała wiele sygnałów od swoich członków ws. zbyt niskich cen zaproponowanych w rozporządzeniu. Po wielu godzinach pracy z ministerstwem rolnictwa udało nam się ustalić wspólne stanowisko – średni koszt jednej porcji produktów mlecznych to 0,75 zł, 74 porcje w roku szkolnym.

Na tym jednak nie poprzestaniemy – dodaje dyrektor PIM – ponieważ zależy nam na przywróceniu 96 porcji mleka i produktów mlecznych w szkołach oraz zwiększenie budżetu, będziemy w tym zakresie apelować do rządu. Chcemy, by w szkołach dzieci mogły  otrzymywać tyle porcji mleka ile w poprzednich latach, a cena  płacona za produkt powinna pokryć koszty produkcji, opakowania i dostawy.

Najważniejsze założenia projektu to :

-działania skoncentrowane na wspólnej grupie docelowej;
-jednolite zasady realizacji w obydwu komponentach: organizacja dostaw, finansowanie i rozliczanie;
-uproszczenie naboru szkół do programu: wystarczy zawarcie umowy;
-ułatwienia dla dotychczasowych dostawców: nie muszą wnioskować o zatwierdzenie;
-brak obowiązku składania wniosków o limit w OT;
-bezpłatne udostępnianie wszystkich produktów – brak obowiązku składania faktur w OT;
-ułatwienie składania umów w OT – aplikacja dla dostawców;
-wspólne działania edukacyjne i promocja programu.

UWAGA! Z programu zostały wykluczone wszystkie produkty mleczne zawierające cukier.

Niezwykle ważną zmianą jest to, że do ucznia powinny trafić wszystkie produkty z tzw. Mlecznego koszyka, bo to jest warunek konieczny otrzymania renuncjacji kosztów.

W drugiej części spotkania omówione zostały zmiany wynikające z nowelizacji ustawy dotyczące obowiązkowych umów na dostarczanie produktów rolnych oraz obligatoryjnych elementów umów w tym warunków umów, zapisów w umowach, o karach pieniężnych. Wprowadzając obowiązek zawierania pisemnych umów na dostawy produktów rolnych ustawodawcy krajowemu przyświecał cel wzmocnienia pozycji producenta rolnego jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności, spowodowania wzrostu konkurencyjności małych producentów rolnych przez możliwość lepszego dostosowywania produkcji do możliwości zbytu towarów oraz poprawy funkcjonowania  rynku produktów rolnych w relacjach producent rolny – nabywca.

Obowiązek zawierania umów NIE dotyczy:
sprzedaży bezpośredniej;
dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego;
sprzedaży przez producenta nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem;
sprzedaży produktów rolnych nabywcy, który zbywa produkty rolne bezpośrednio konsumentom finalnym;
sprzedaży przez producenta grupie producentów rolnych, wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw za organizację producentów, uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, oraz rynku chmielu, organizacji producentów uznanej na podstawie art. 38 i ust 1 lub uznanej w rozumieniu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, której jest członkiem.

W trakcie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja na poruszane tematy.

Polska Izba Mleka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *