Duże dotacje na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Kto skorzysta?

Nawet do 100 tys. zł dotacji na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich można uzyskać z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Wnioski można składać tylko do 11 kwietnia.

Przedsiębiorstwo, które utworzy rolnik w ramach dotacji od ARiMR może zajmować się m.in. przetwórstwem i sprzedażą produktów nierolniczych, rzemiosłem, agroturystyką, prowadzeniem rachunkowości, księgowości czy profesjonalnie opiekować się dziećmi lub osobami starszymi.

O dodatkowe środki na założenie własnej firmy na wsi mogą starać się rolnicy, domownicy i małżonkowie rolnika, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie od co najmniej 2 lat. Osoba składająca wniosek nie może mieć więcej niż 41 lat.

Żeby otrzymać wsparcie, trzeba także przedstawić Agencji odpowiedni biznesplan. Najwyżej będą punktowane zgłoszenia, które będą proponowały działalność innowacyjną w skali gminy, zapewnią utworzenie dodatkowych miejsc pracy czy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe z zakresu zakładanej firmy.

Jednak należy pamiętać, że rolnik (lub domownik), który otrzyma dotację musi przejść na ubezpieczenie w ZUS. Dotacje w wysokości 100 tys. złotych Agencja będzie wypłacać w dwóch ratach. Najpierw 80% premii zostanie wypłacone, jeżeli wnioskodawca spełni warunki określone w decyzji o przyznaniu pomocy. Na spełnienie wymogów jest aż 9 miesięcy. Pozostałe 20% dotacji zostanie przelane na konto przedsiębiorcy już po realizacji przedstawionego biznesplanu.

ARiMR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *