Dożynki w aspekcie usług ekosystemowych historycznej wioski tematycznej

W niedzielę 09.09.2018r. w stężyckim obiekcie Wyspa Wisła, odbyły się dożynki gminne. Potwierdziły talent miejscowych gospodyń wiejskich, które zaprezentowały swoje dzieła ze śpiewem i akompaniamentem. W wystąpieniach sporo wątków dotyczyło zbliżających się zmian w miejscowej produkcji rolniczej.

Szczególnie podczas pozaoficjalnych rozmów i spotkań towarzyskich rozmawiano o możliwości rozbudowy starorzecza Wisły w kierunku oferty turystycznej. Bardzo dużo mówiło się o jej walorach w aspekcie wykorzystania miejscowego potencjału ekosystemowego.
Racjonalne wykorzystanie architektoniczne przyległych do wału terenów zieleni może przynieść wymierne korzyści w prowadzeniu działalności produkcji rolniczej i gastronomicznej. Usługi świadczone przez miejscowe ekosystemy są coraz bardziej widoczne w świadomości miejscowych rolników i rzemieślników. Taki postęp ma szansę na wdrożenie nowatorskiego myślenia i zrealizowanie ciekawego pomysłu na organizację historycznej wioski tematycznej oraz wiślanego portu, jaki niegdyś służył stężyckim chłopom i kupcom do spławiania towarów szlakiem rzecznym.
Dorzecze Wisły i Wieprza jest malowniczą przestrzenią i może służyć do wszelkiej działalności rolniczej i pozarolniczej. Nieskażone tereny rolnicze skrywają ogromne potencjały produkcyjne. Ukształtowanie terenu, malownicze lasy i dostęp do Wisły,  Wieprza oraz miejscowa tradycja oparta na historii, ma wielką szansę. Odbudowa dawnego rzemiosła stanowi perspektywę, wydać by się mogło, najlepszą dla przepięknego regionu. Jest szansą dla nowej myśli gospodarczej.

FOTOGALERIA

W najbliższym czasie istnieje możliwość podjęcia zdecydowanych rozmów na szczeblu gmin Stężycy, Dęblina i Ryk o zainicjowaniu wspólnego projektu na bazie miejscowej historii, która ma początek około 1248 roku.

Małgorzata Teresa GOLIASZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *