Dożynki Jasnogórskie 2019

Pierwszego września na Jasnej Górze rolnicy z całej Polski, przybyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników, pod hasłem: „Do Matki pełnej darów Ducha Świętego”, dziękowali Matce Bożej Królowej Polski za zebrane plony i prosili o dobre plony na przyszły rok. Uroczystej Sumie przewodniczył  biskup włocławski bp Wiesław Mering w koncelebrze z biskupem Edwardem Białogłowskim, Krajowym Duszpasterzem Rolników i Pszczelarzy i ks. Stanisławem Sojką, sekretarzem KEP ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

Starostami Dożynek w tym roku byli nowo wybrana delegatka do Krajowej Rady Izb Rolniczych Jolanta Nawrocka z mężem Józefem, którzy wraz z dziećmi i wnuczkami na początku uroczystej Mszy św. złożyli na ręce kapłanów koncelebrujących Eucharystię tradycyjny dar: chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów.

W wypowiedzi do zebranych rolników przed uroczystą Mszą Świętą Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz podkreślił, że Dożynki są najważniejszym świętem rolników ale również ważne są dla całego społeczeństwa, ponieważ przypominają, że to właśnie dzięki pracy rolników codziennie trafia na stoły w polski domach chleb. Społeczeństwo powinno mieć świadomość, że bezpieczeństwo Polski to również, a może przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. Prezes Szmulewicz podkreślił, że spotkanie dożynkowe na Jasnej Górze stanowi ważny element polskiej rolniczej kultury i tożsamości. Podkreśla takie wartości, jak: przywiązanie rolnika i umiłowanie Matki Boga, ale i Matki Ziemi, szacunek dla zawodu rolnika, poszanowanie przyrody. Rolnicy zawsze byli ostoją wiary i umiłowania Ojczyzny.

Przed rozpoczęciem Mszy dożynkowej list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytała Halina Szymańska szef kancelarii Prezydenta RP.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi J.K. Ardanowski powiedział: „Dobrze, że tu jesteśmy, że umiemy Bogu przez ręce naszej Matki, Bogu, który pobłogosławił i ziemia plon wydała, umiemy dziękować. Podziękowanie, to jest coś najwartościowszego, co człowiek może innym złożyć i przekazać. Odpowiadając na pytanie: za co jesteśmy wdzięczni polskiej wsi, minister stwierdził: „Przede wszystkim za to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe, że możemy myśleć o bezpieczeństwie międzynarodowym, militarnym, zdrowotnym, socjalnym dlatego, że mamy żywność. Mamy pod dostatkiem żywności, najwyższej jakości, której bardzo często nie umiemy szanować. W Polsce marnuje się ok. 30 % żywności, to jest grzech, to jest też głupota, żeby marnować pracę ludzi, żeby marnować to, czego w żaden inny przemysłowy sposób się nie wytworzy. I tu każdy z nas powinien się uderzy w pierś, czy kupuje tyle, ile trzeba, czy chroni żywność, czy wie, jakim wysiłkiem jej zdobycie zostało okupione. Tak, mamy za co Ci (Maryjo) dziękować. Mamy prawo i obowiązek dziękować za wielki wkład w historię naszego narodu, w to, że ci, którzy żywili, kiedy nadchodziła próba dziejowa również bronili”.

W homilii ks. Biskup Mering powiedział min.: „Od początku chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie to właśnie wieś była matecznikiem wiary. Świątynie parafialne do dzisiaj są ozdobą większości naszych wiosek, naszych miasteczek, a wierni ze swojego niedostatku potrafili utrzymywać w porządku Dom Boży, traktując go jako dumę i fundament swojej tożsamości, swojej małej Ojczyzny, która integrując i łącząc mieszkańców wytwarza wspólnotę wielkiej narodowej polskiej Ojczyzny. Tak toczyła się nasza historia, że to, co katolickie zawsze broniło, umacniało i ożywiało to, co najbardziej nasze, co polskie. (…) To, co chrześcijańskie, łączy się z tym, co polskie”. „Bóg każe człowiekowi czynić sobie ziemię poddaną, jak mądremu gospodarzowi każe o nią się troszczyć, być za nią odpowiedzialną. Chce, żebyśmy ojczystą ziemię kochali, i o tym poleceniu zapomnieć nam nie wolno”. „Dziękujmy z prostotą i prośmy. Dziękujmy za plony, za pracę rąk ludzkich, za owoce ziemi, za tę szczególną wspólnotę, jaką jest naród, za wiarę, kulturę myśli i serc, za wspólnotę, która jest nasza siłą”.

Podczas Mszy Dożynkowej delegacja Krajowej Rady Izb Rolniczych pod przewodnictwem Prezesa W.Szmulewicza, Honorowego Prezesa J.Waligóry iwiceprezesa M.Borowskiego złożyła na ręce bpa Meringa dar w postaci ornatu maryjnego i kosze z darami.

Krajowy Duszpasterz Rolników i Pszczelarzy podziękował za udział w uroczystości: „W 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej polecamy Ci wszystkich Obrońców naszej Ojczyzny, tych, którzy polegli w Jej obronie, tych którzy zostali naznaczeni stygmatem różnego cierpienia, tych którzy przeżyli tamten, trudny czas i troszczyli się o odbudowę moralną i materialną naszej Ojczyzny. Królowo Pokoju, prosimy Cię o dar pokoju oraz o mądrość kierującymi państwami, aby starali się budować pokój na sprawiedliwości i prawdzie. Maryjo, Królowo Polski, Oblubienico Ducha Świętego, pomóż nam często dziękować Bogu za polskich rolników i za wszystkich związanych z sektorem rolnictwa, którzy kochają ziemię ojczystą, troszczą się o gospodarkę rolną, dzielą się owocami swej pracy, aby nie brakło nam codziennego chleba. Spójrz na wieńce dożynkowe, na wykonawców tych dzieł, spójrz na delegacje z tymi wieńcami, którzy przybyli aby modlić się, dziękować i radować w imieniu całej Polski”.

Na zakończenie Mszy św. starostowie Dożynek Jolanta i Józef Nawroccy w otoczeniu swoich wnuczek odmówili modlitwę rolnika, a bp Wiesław Mering poświęcił płody rolne i wieńce dożynkowe.

Konferencja Izb Rolniczych w Częstochowie

XI Pielgrzymka Izb Rolniczych na Jasną Górę rozpoczęła się 31 sierpnia 2019 r. konferencją na temat: Bieżącej sytuacji w rolnictwie i planowanych najbliższych działań resortu rolnictwa i rozwoju wsi. Konferencja zgromadziła ponad 80 delegatów izb rolniczych, przewodniczył Prezes Wiktor Szmulewicz, Wśród uczestników był Honorowy Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Józef Waligóra i zasłużony redaktor rolny Michał Leszczyc-Grabianka. Gościem konferencji był Minister Jan Krzysztof Ardanowski.  

Najważniejszym tematem dyskusji była susza, która w tym roku okazała się bardziej dotkliwa niż w 2018 r. Zwrócono uwagę na konieczność bardzo precyzyjnego formułowania komunikatów w sprawie pomocy państwa dla rolników poszkodowanych przez suszę, ponieważ zbyt ogólne informacje wprowadzają w błąd rolników, a także opinię publiczną. Kontrowersje budzi sposób ustalania wysokości strat, ponieważ powołane komisje suszowe po szacowaniu strat konfrontują sporządzone na polach protokoły z danymi IUNGu, które zdaniem rolników często odbiegają od rzeczywistości.

Innym trudnym tematem jest postępująca choroba ASF i trudna walka o utrzymanie produkcji trzody chlewnej w Polsce. Wielkim problemem jest duża populacja dzików będących źródłem tej choroby, i brak reakcji środowisk myśliwych na apele rolników o intensywne wykonywanie odstrzału.

Delegaci zgłosili problem niszczenia wałów i instalacji przeciwpowodziowych przez bobry. Konieczne jest odnowienie urządzeń i zmniejszenie liczby zwierząt.

Delegaci zwrócili uwagę na obniżanie cen zbóż, rzepaku i innych surowców rolnych w skupie i dalszego obniżania opłacalności produkcji.

Minister J.K.Ardanowski w swoim wystąpieniu przedstawił działania rządu na rzecz wsi i rolnictwa: zwiększenie budżetu na pomoc suszową – uruchomienie rezerw MSWiA i od Premiera, wprowadzenie Rolniczego Handlu Detalicznego, usprawnienie działania spółdzielni, MOLi, wprowadzenie programu wapnowania gleb. Minister zapowiedział, uruchomienie programu nawodnień, wsparcie z PROW do odtwarzania zbiorników wodnych i innych działań zapobiegających suszy. Stwierdził, że w październiku 2019 r. rusz program dofinansowania do usuwania azbestu i program utylizacji odpadów foliowych z rolnictwa. Zapowiedział uruchomienie giełdy towarowej rolnej (zboża, kukurydza), państwowego morskiego portu cukrowego i zbożowego. Wszystkie te działania mają stworzyć lepsze warunki pracy i sprzedaży wyprodukowanych plonów i produktów oraz poprawę warunków życia na wsi, aby zachęcić młode pokolenia rolników do pozostania na wsi. Minister zaapelował do samorządu rolniczego o pomoc w tworzeniu i propagowaniu strategicznych rozwiązań dla polskiego rolnictwa.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *