Dostęp do rynku krajów trzecich dla towarów pochodzenia roślinnego

Wymagania fitosanitarne ustalane są przez kraje trzecie z uwzględnieniem ryzyka fitosanitarnego, które jest związane z występowaniem określonych organizmów szkodliwych w zależności od rodzaju importowanego materiału roślinnego (np. rośliny przeznaczone do sadzenia, owoce, warzywa, produkty przetworzone).

W zależności od kraju eksportu rozróżniamy różne procedury w uzyskaniu dostępu do rynku. Spośród krajów trzecich, które posiadają najbardziej restrykcyjny system w dostępie do rynku tzw. system zamknięty, w ramach którego konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny zagrożenia agrofagiem przed eksportem, Polska uzyskała dostęp do następujących krajów/produktów:

 

Kraj WYMAGANIA FITOSANITARNE
Kanada OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Chiny OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Wietnam OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Indie OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Kostaryka OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Tajlandia OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Kolumbia OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Izrael OWOCE ŚWIEŻE – JABŁKA
Meksyk ZIARNO ZBÓŻ – PSZENICA KONSUMPCYJNA

 

Szczegółowych informacji na temat wymagań fitosanitarnych w eksporcie udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Dane kontaktowe WIORiN dostępne są na stronie: piorin.gov.pl/struktura/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *