Dostajesz spadek – nie jesteś młodym rolnikiem?

Czy ze wsparcia dla młodych rolników wykluczone są osoby otrzymujących spadek?

W związku z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015, poz. 982).

Obecnie, § 2 ww. rozporządzenia określa wymagania, jakie musi spełnić osoba otrzymująca pomoc. Przepisy te wykluczają jednak możliwość uzyskania pomocy przez osobę, która na skutek otrzymania spadku w młodocianym wieku, rozpoczęła automatycznie prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby umożliwić takim osobom skorzystanie z pomocy i nie powinny one ponosić konsekwencji nabycia spadku tylko dlatego, że prawo spadkowe nałożyło na nie odpowiedzialność, która ma wpływ na ich całe dalsze życie.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *