Dość terroru nowych mieszkańców wsi

W związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie problemów, jakie napotykają rolnicy w swojej pracy ze strony mieszkańców wsi nie będących rolnikami, 25 lipca 2018 r. Zarząd KRIR przekazał MRiRW swoje propozycje.

Samorząd rolniczy ucieszył fakt, że resort rolnictwa docenił wagę tego problemu oraz wyraził nadzieję, że Rząd podejmie skuteczne działania w tym kierunku. Niemniej jednak, samorząd rolniczy przekazał pod rozwagę propozycje, które mogłyby wpłynąć na unormowanie tej sytuacji.

Po pierwsze, samorząd rolniczy uważa, że konieczne jest przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej na terenie całego kraju, która wytłumaczyłaby specyfikę produkcji rolnej. Większa świadomość na temat konieczności wykonywania pewnych zabiegów przez rolników w określonych porach, zapewne wpłynęłaby na zrozumienie, że działania te (np. wieczorne opryski, praca w weekend) nie są kaprysem, tylko normalnością na wsi.

Co do mieszkańców miast sprowadzających się na tereny wiejskie, być może należałoby rozważyć wprowadzenie obowiązku dostarczenia do urzędu gminy oświadczenia, że znane są tej osobie warunki i specyfika warunków życia na terenach związanych  z produkcją rolną i w związku z tym nie będzie występował z jakimikolwiek roszczeniami.

Jednocześnie samorząd rolniczy wniósł o przekazanie propozycji resortu rolnictwa dotyczących tej trudnej materii i ze swojej strony zadeklarował, że będzie mocno wspierał resort w tych działaniach.

 

 

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *