Dopłaty do prywatnego przechowywania

KE w drodze publikacji rozporządzeń wykonawczych uruchomiła mechanizmy dopłaty do prywatnego przechowywania następujących produktów: masła, OMP, serów, mięsa bydła, mięsa baraniego i koziego. Wnioski można składać od dnia 7 maja 2020 r.

Szczegółowe warunki udziałów w poszczególnych mechanizmach oraz formularze wniosków można uzyskać ze strony internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl), zakładka Rynki Rolne oraz KOWR (www.kowr.gov.pl), zakładka Interwencja > mięso lub mleko i produkty mleczne.

Wnioski na zawarcie umów  na dopłaty do prywatnego przechowywania należy składać w Kancelarii w Centrali KOWR (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30) bezpośrednio, listownie, poprzez platformę ePUAP na adres skrytki podawczej /KOWR/SkrytkaESP (w przypadku składania wniosku przez ePUAP wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) lub na adres e-mail  kontakt@kowr.gov.pl (wniosek należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym, a w przypadku braku podpisu kwalifikowanego oryginał wniosku należy niezwłocznie dosłać do Centrali KOWR w formie papierowej).

KOWR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *