Dograne.pl czyli dograna współpraca rolna

Od maja tego roku udostępniane jest w internecie nowe narzędzie pozwalające rolnikom rozpocząć poszukiwania odbiorców produktów rolnych z wyprzedzeniem, na wiele tygodni lub miesięcy zanim produkty z gospodarstwa trafią na rynek. Mowa o https://dograne.pl – systemie łączącym funkcjonalność tablicy ogłoszeniowej z mechanizmami automatycznego kojarzenia stron potencjalnej współpracy. Najprościej mówiąc, Dograne to algorytmiczny „kombajn”, który nieprzerwanie analizuje pasujące do siebie oferty rolne i powiadamia użytkowników o znalezionych dopasowaniach. Wszystko po to, by strony skojarzonych ofert mogły wygodnie, bezpłatnie i w jednym miejscu dograć warunki potencjalnego zbytu lub zaopatrzenia – bez konieczności przeglądania masy ogłoszeń.

Bliżej rynku

Technologie informatyczne już od dawna towarzyszą rolnikowi w codziennej pracy. Wykorzystywane przez niego maszyny i urządzenia w coraz większym stopniu bazują na oprogramowaniu automatyzującym jego pracę. Decyzje rolnika dotyczące np. dawkowania środków ochrony roślin, stosowania nawozów czy nawodnienia wspomagane są technologiami zapewniającymi zdalne monitorowanie i obsługę. Jednak większość tych rozwiązań skupia się na wspomaganiu produkcji w gospodarstwie, gdzie rolnikowi łatwiej gromadzić i zarządzać danymi.

W momencie, w którym produkt rolny jest gotowy opuścić gospodarstwo i trafić na rynek, wachlarz dostępnych narzędzi staje się bardzo wąski, oferując niewielką pomoc w ocenie bieżącej lokalnej sytuacji rynkowej czy też w znalezieniu i wyborze najlepszego partnera do nawiązania współpracy. Na rynku wciąż dominuje kontakt telefoniczny, ogłoszenia w gazecie (choćby internetowej), czy własne znajomości. W erze globalnych internetowych sieci społecznościowych i mechanizmów wyszukiwania informacji, w branży rolnej nadal brakuje “kombajnu” do zbierania i przetwarzania informacji rynkowej, z którego pomocą rolnicy i ich kontrahenci mogliby odsiewać wszechobecny szum informacyjny i precyzyjnie kojarzyć swoje potrzeby.

Powyższym wyzwaniom wychodzi naprzeciw internetowy rynek współpracy rolnej – Dograne

Znajdowanie, nie wyszukiwanie

Rynek rolny, jak każdy inny rynek, jest miejscem spotkania sprzecznych interesów. Jednak wszystkich uczestników tego rynku zawsze łączy to samo ogniwo – produkt rolny. Na tej zasadzie zbudowany jest system Dograne, którego centralnym mechanizmem jest automatyczne dopasowywanie ofert sprzedaży i kupna konkretnego produktu. Formularze ofert w systemie są tak skonstruowane, by każdy użytkownik mógł w prosty, wygodny i zarazem precyzyjny sposób określić jakiego produktu szuka lub jaki produkt oferuje w danym terminie i lokalizacji. Natomiast “przeglądanie” i szczegółowe porównywanie wszystkich złożonych ofert jest zadaniem systemu, który nieprzerwanie wyszukuje pasujące do siebie oferty i automatycznie powiadamia użytkowników o znalezionych dopasowaniach i możliwościach nawiązania współpracy. Mechanizm ten obejmuje również oferty z przyszłym terminem dostępności lub zapotrzebowania na produkt, co umożliwia rozpoczęcie poszukiwań partnerów handlowych na wiele tygodni lub miesięcy przed zakończeniem cyklu produkcyjnego, zwiększając szanse na uzyskanie bardziej korzystnych warunków współpracy.

Rolnik sam brokerem dla swojego produktu

W Dograne proces kojarzenia partnerów biznesowych nie kończy się na samym znalezieniu odpowiedniego kontrahenta. System wspiera dogranie współpracy między dopasowanymi stronami na warunkach przez nich określonych. Na każdym etapie uzgodnień użytkownicy dopasowanych ofert są automatycznie powiadamiani o istotnych zmianach w ofercie, np. o indywidualnie zaproponowanej przez kontrahenta cenie. W ten sposób rolnik może sam podejmować decyzje w przejrzystym i komfortowym dla siebie środowisku.

Efektywnie i bez opłat

Tematem przewodnim systemu Dograne jest efektywność.

Z jednej strony jest to efektywne wykorzystanie czasu użytkowników – odpowiednio wczesne planowanie działań rynkowych i znajdowanie partnerów do współpracy, eliminacja konieczności spędzania czasu na “ręcznym” przeglądaniu ogłoszeń, czy też możliwość zrealizowania wszystkich etapów dogrania zbytu lub zaopatrzenia w jednym miejscu. Z drugiej strony, całość funkcjonalności jest udostępniana w przejrzystym i zwięzłym interfejsie, który został całkowicie pozbawiony wszelkich elementów nie związanych z głównymi zadaniami systemu, w  szczególności nie zawiera żadnych form reklamy.

Efektywne wykorzystanie współczesnych środków technicznych pozwoliło twórcom Dograne zbudować system, który mogą użytkownikom udostępniać całkowicie bezpłatnie, oferując wartościowe narzędzie, zarówno dla rolników w handlu pomiędzy sobą i w kontaktach z większymi odbiorcami, jak i dla operatorów rynkowych szukających konkretnie sprecyzowanych partii surowca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *