Docenić małe gospodarstwa

Rozwój mniejszych gospodarstw i rolnictwa ekologicznego – to obszary, które minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przedstawił jako priorytetowe z punktu widzenia polityki realizowanej przez resort rolnictwa w tej kadencji. – Polska jest poważnym graczem na globalnym rynku żywności – powiedział minister podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 grudnia w siedzibie resortu.

Zdaniem ministra, wsparcie powinno być dostosowane do potrzeb mniejszych gospodarstw, tak aby mogło być efektywnie przez nie spożytkowane. – Mamy dużą liczbę mniejszych gospodarstw, które przez wiele lat były spychane na margines. Nie zgadzam się z argumentacją,  że małe gospodarstwa są gorsze. Ich potencjał również powinien być wykorzystany – podkreślił minister Ardanowski.

Według ministra Ardanowskiego dalszy rozwoju naszego rolnictwa nie będzie możliwy, jeżeli rolnicy nie będą organizowali się w celu wspólnego gospodarowania, zwłaszcza w formie spółdzielczej. – Mamy bardzo dobrą jakość żywności i to jej utrzymanie będzie naszym zadaniem, bo tym właśnie możemy konkurować – podkreślił minister.

Minister zapowiedział uruchomienie giełdy rolnej, by rolnicy za jej pomocą otrzymali rzeczywisty poziom cen oferowanych przez siebie produktów.

Prezes Tomasz Nowakowski zaznaczył, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje wypłaty na bieżąco. Ponad 10,8 mld zł trafiło na konta rolników w ramach zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. oraz płatności obszarowych z PROW 2014 – 2020. Ich wypłata rozpoczęła się 16 października, a zakończyła 29 listopada. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku do rolników trafiło o ok. 1 mld zł więcej. 2 grudnia ARiMR przystąpiła do realizacji płatności końcowych z tytułu płatności bezpośrednich – na wykonanie tego zadania Agencja ma czas do końca czerwca 2020 r.

Nie ma zagrożenia niewykorzystania środków z PROW 2014 – 2020 – zapewnił Tomasz Nowakowski. Prezes ARiMR poinformował, że w przyszłym roku będą ogłoszone nabory z PROW 2014-2020 – Kolejni rolnicy będą mogli z nich skorzystać – podkreślił szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja przyspieszyła rozpatrywanie wniosków inwestycyjnych. Na początku września było ich 18 000, teraz do rozpatrzenia pozostało mniej niż tysiąc wniosków. Są to skomplikowane sprawy dotyczą bowiem inwestycji budowlanych. Agencja nie chce ich odrzucać, tylko w porozumieniu z rolnikami prosi o uzupełnienie dokumentacji. Takie przyspieszenie stało się możliwe dzięki usprawnieniu pracy ARiMR i zmianom organizacyjnym, polegającym m.in. na przesunięciu pracowników między działami czy przekazaniu wniosków do mniej obciążonych  oddziałów. – Te działania są prowadzone, po to żeby przyśpieszyć weryfikację wniosków, po to, aby była ona sprawniejsza – powiedział  prezes ARiMR.  

Agencja stawia na informatyzację. Uruchomiła aplikacje umożliwiające składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez internet oraz udostępniła portal pozwalający rolnikom na dokonywanie zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich. – Realizujemy strategię informatyzacji pod nazwą Agencja 4.0. – ogłosił prezes Tomasz Nowakowski. Niebawem ARiMR wprowadzi aplikację na smartfony, wykorzystywanie zdjęć satelitarnych, tak aby ograniczyć kontrole na miejscu. Na terenie całej Polski wprowadzony zostanie elektroniczny obieg informacji, tak aby działania ARiMR były bardziej skuteczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *