Dobrowolne znakowanie żywności „wolne od GMO”

W związku z przedstawieniem do zaopiniowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowego projektu ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Zarząd KRIR przekazał 26 maja 2017 r. opinię, w której nie wnosi uwag do treści projektu.

Wprowadzenie dobrowolnego oznakowania „wolne od GMO” przyczyni się w opinii samorządu rolniczego do utrwalenia opinii o polskiej zdrowej żywności, pomoże w budowaniu marki polskich produktów żywnościowych bez GMO.

Projekt przewiduje możliwość dobrowolnego znakowania żywności pochodzenia roślinnego, wyprodukowanej bez użycia GMO, dla której istnieją odpowiedniki wytworzone z użyciem surowców modyfikowanych genetycznie. Znakować można będzie również produkty pochodzące od zwierząt, które nie były karmione paszami zmodyfikowanymi genetycznie. Producent będzie zobowiązany do udokumentowania pochodzenia surowców używanych do produkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *