Dobre wyniki finansowe Grupy Azoty PUŁAWY

Grupa Azoty PUŁAWY zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku) i zysku EBITDA 490  mln zł, wobec 662  mln zł w roku ubiegłym.

Wyniki czwartego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty PUŁAWY skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 875 mln zł, wobec 960 mln zł w IVQ 2015 r przy zysku netto na poziomie 27 mln zł, wobec 114 mln zł w IVQ 2015 r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 78 mln zł, przy 172 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– „Biorąc pod uwagę wyraźnie gorszą koniunkturę na rynku nawozowym, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok, wyniki 2016 roku Grupy Azoty PUŁAWY oceniam pozytywnie. Zarówno drastyczny spadek cen jak i napływ produktów z importu nie przeszkodziły nam w utrzymaniu naszej  dotychczasowej bardzo silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych” – ocenia Prezes Zarządu Jacek Janiszek.

Grupa Azoty PUŁAWY wykonała w roku 2016 plan ilościowy sprzedaży. Produkcja była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Jej dynamika w ujęciu wolumenowym kształtowała się od 93 do 116% roku 2015, przy czym nieco niższa była produkcja nawozów azotowych, a wyższa produkcja produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy.

Wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz  bardzo wysokie spadki cen nawozów, sięgające na rynku krajowym 10 % zaś na międzynarodowym 20 ÷ 35%, niekorzystnie wpłynęły na  wyniki w segmencie Agro. Spółka dostosowywała się do wyzwań związanych z tą sytuacją m.in. poprzez odpowiednią alokację zasobów do segmentów o wyższej rentowności – większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcję melaminy uzyskującej wyższe marże. Dywersyfikacja portfela produktów oraz podejmowane działania pozwoliły ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych.

Segment Agro – na spadek przychodów segmentu AGRO (o ok. 17% r/r) wpłynęły niższe ceny produktów segmentu. Niekorzystny wpływ cen został częściowo zrekompensowany niższą ceną surowców strategicznych – głównie gazu. Dla produktów nawozowych głównym odbiorcą  był rynek krajowy.

Segment Chemia – przy zachowaniu porównywalnych poziomów sprzedaży EBITDA wzrosła o 81 mln zł, poprawiając marżę z 8,3 proc. do 15,9 proc. Wyraźna poprawa wyników i rentowności tego segmentu to zasługa w głównej mierze korzystnej sprzedaży melaminy. Dla produktów chemicznych głównym odbiorcą pozostały rynki zagraniczne,

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, na który w 2016 roku przeznaczyła 276,7 mln zł. (w samych Puławach ok. 250 mln zł). Spółka realizowała przede wszystkim budowę nowych instalacji – w tym najważniejsza była budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej z budżetem ok. 400 mln zł, powstająca w specjalnej strefie ekonomicznej. Jak zapewnił Prezes Spółki: „Za blisko 700 mln zł wybudujemy nową neutralizację, kolejną jednostkę kwasu azotowego oraz zmodernizujemy cztery pozostałe. Jesteśmy w trakcie wyboru dostawcy technologii dla potrzeb realizacji tego projektu”.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:

•    utrzymuje pozycję wiodącego polskiego producenta i dostawcy nawozów azotowych na rynek krajowy – roczne zdolności produkcyjne nawozów azotowych Spółki w 2016 roku wynosiły 1,43 mln ton czystego składnika (w przeliczeniu na azot: N);
•    jest jedynym producentem melaminy w Polsce oraz plasuje się w czołówce globalnych producentów melaminy, posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96,4 tys. ton rocznie;
•    dysponuje zdolnościami produkcyjnymi 70 tys. ton/rok kaprolaktamu najwyższej jakości; płatkowanie tego produktu umożliwia lokowanie produktu na dynamicznie rozwijających się rynkach dalekowschodnich;
•    jest jedynym producentem nadtlenku wodoru w Polsce;
posiada rozbudowany system logistyki, własne środki transportu oraz stabilnie zbudowany portfel partnerów handlowych;
•    systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *