Dobre praktyki w farmerskiej produkcji sera

190 przetwórców mleka – producentów rolnych, doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych wzięło udział w pięciu seminariach zrealizowanych dzięki projektowi „Upowszechnianie dobrych praktyk w farmerskiej produkcji sera”.

W ramach realizacji operacji powstała również strona internetowa www.serowarzyrodzinni.pl, na której pojawiały się bieżące aktualności, zaproszenia, informacje o seminariach i spotkaniach informacyjnych. Ponadto, informacje o realizowanej operacji można znaleźć na stronie Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej www.efrwp.pl/o-operacji oraz w aktualnościach. Na obydwu stronach dostępny jest również do pobrania Poradnik w wersji elektronicznej, który w dogłębny i specjalistyczny sposób porządkuje podstawowe zasady higieny oraz możliwe zagrożenia podczas wytwarzania produktów mleczarskich. Poradnik jest dostosowany do użytku dla strony ,,kontrolowanej oraz kontrolującej’’, wytwórcy produktów mlecznych mają możliwość poznania, na jakie aspekty zwracają uwagę weterynarze podczas czynności kontrolnych, z kolei lekarze weterynarii mogą oczekiwać lepszego przygotowania ze strony przetwórców do prowadzenia działalności. Sukcesem projektu jest także wprowadzenie na szkolenia tematyki rolniczego handlu detalicznego, która jest bardzo ważna z punktu widzenia prowadzenia legalnej działalności w zakresie sprzedaży serowarskich produktów.

„Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”  został przygotowany również po to, aby rozwiązać problem poprawy bezpieczeństwa produktów wytwarzanych w farmerskim oraz rzemieślniczym przetwórstwie mleka i zwiększyć liczbę producentów tego sektora. Celem Poradnika jest opisanie w jasny sposób dobrych praktyk, które są niezbędne w wytwarzaniu serów i innych produktów mleczarskich. Ma on objaśnić drobnym producentom, jakie warunki muszą spełnić, aby ich wyroby były uzyskiwane w sposób higieniczny oraz bezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów. Poradnik jest dostosowany do potrzeb farmerskiego i rzemieślniczego przetwórstwa i jest pionierskim wydawnictwem na rynku, które w sposób syntetyczny przedstawia proste metody i działania zrozumiałe oraz możliwe do zrealizowania przez drobnych producentów.

Na bazie Poradnika zostały zrealizowane działania edukacyjno-promocyjne i szkoleniowe związane z upowszechnianiem dobrych praktyk sanitarnych w farmerskim i rzemieślniczym przetwórstwie mleka. Poradnik dystrybuowany był podczas szkoleń, aby producenci w pełni skorzystali z porad w nim zawartych i zrozumieli, w jaki sposób działać, aby osiągnąć wysoką efektywność w produkcji oraz trwałość rezultatów. Szkolenia, organizowane w województwach z największą liczbą przetwórców mleka (serowarów), miały formę seminariów z zakresu farmerskiego przetwórstwa mleka. Podobne działania, mające formułę spotkań informacyjno-szkoleniowych zostały przeprowadzone dla powiatowych lekarzy weterynarii (w 8 województwach). Działania edukacyjne zostały również wsparte działaniami promocyjnymi. W tym celu została uruchomiona strona internetowa www.serowarzyrodzinni.pl oraz przeprowadzono kampanię w mediach branżowych, co pomoże w dotarciu z informacją o operacji do potencjalnych uczestników szkoleń.

„Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *