Długie jesienne wieczory? Zapraszamy do lektury publikacji wydanych przez FDPA

Z przyjemnością informujemy o nowych publikacjach wydanych przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) w ramach operacji „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka zasobami w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rolnictwo jest jednym z głównych dysponentów środowiska naturalnego. Dlatego naturalnym kierunkiem staje się rolnictwo zrównoważone, które wdraża postęp technologiczny, lecz jednocześnie racjonalnie i efektywnie wykorzystuje istniejące zasoby. Temat ten został podjęty w publikacjach.

Pierwszy z zeszytów – Efektywne gospodarowanie energią elektryczną i cieplną w gospodarstwie rolnym, traktuje o efektywności wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie rolnym, zarządzaniu energią poprzez odpowiedni dobór taryf i zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Przy tej okazji wskazujemy na zagrożenie, jakie niesie niska emisja, dotychczas prawie niezauważana na obszarach wiejskich.

Drugi z zeszytów, Metody ochrony i racjonalnej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich, wskazuje na potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie, szczególnie w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych, ale także wdrażanej Dyrektywy wodnej i nowej ustawy Prawo wodne. Publikacja porusza również problem zanieczyszczeń obszarowych, których przyczyną są zarówno niewłaściwe praktyki rolnicze, ale także nieprawidłowa gospodarka ściekami komunalnymi.

Opracowania stanowią zwarte kompendium wiedzy i prezentują praktyczny aspekt gospodarowania zasobami  na terenach wiejskich.

Publikacje w głównej mierze skierowane są do praktyków, doradców rolnych i rolników i mogą stać się użytecznym źródłem wiedzy i narzędziem wykorzystywanym w codziennej pracy.

Opracowania są również dostępne w wersji elektronicznej w Bibliotece KSOW oraz na stronie FDPA  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *