DGLP w sprawie zawiadomień nt szacowania ostatecznego

Zarząd KRIR wystąpił do Andrzeja Koniecznego, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, o ujednolicenie informacji przesyłanych w zawiadomieniach o oględzinach przeprowadzanych w wyniku wniesienia przez rolnika odwołania w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych poinformowała, że szczegółowe wytyczne dotyczące zawiadamiania członków zespołu dokonującego oględzin lub ostatecznego szacowania szkód łowieckich,w trybie odwoławczym, zostały określone w art. 46d ust. 6 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz w § 2 ust. 4 pkt 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód łowieckich.

Zgodnie z zapisami zawartymi w wyżej wymienionych aktach prawnych, zarówno nadleśniczowie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jak i dyrektorzy regionalnych dyrekcji LP zostali jednoznacznie zobowiązani w kwestii terminów oraz sposobów zawiadamiania członków zespołów biorących udział w oględzinach lub szacowaniu ostatecznym szkód. W przepisach tych nie wskazano jednak zakresu dokumentacji, jaka miałabym być przekazywana wraz z zawiadomieniem o wykonywanych czynnościach na gruncie. Nie wyklucza to jednak sytuacji, w której na prośbę któregokolwiek z członków zespołu dokonującego oględzin lub szacowania ostatecznego, w każdej chwili możliwym powinno być udostępnienie niezbędnych  danych dotyczących działań w terenie.

Jak zaznacza Dyrekcja Generalna LP w swoim piśmie, należy zauważyć, że przekazywanie zbyt szczegółowych i obszernych informacji może niejednokrotnie zostać utrudnione ze względów technicznych. Dotyczy to w szczególności powiadomień wysyłanych przez SMS, ktore zgodnie z literą prawa są jednym z możliwych rodzajów komunikacji. Dołączanie do nich protokołów, map lub innych dokumentów jest skomplikowane lub niekiedy niemożliwe.

W świetle obowiązujących przepisów Dyrektor Generalny LP, nie może zobowiązywać nadleśniczych czy dyrektora RDLP do czynności wykraczających  poza normy prawne, a jednocześnie nie ma kompetencji do wprowadzania w nich zmian, nawet jeżeli dotyczą one wyłącznie doprecyzowania i uszczegółowienia.

KRIR, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *