Deklaracje producentów wina do piątku

Producenci i przedsiębiorcy wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisani do ewidencji KOWR, są zobowiązani do złożenia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2018 r.

Producenci i przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2018/2019 są zobowiązani złożyć deklarację o:

 

    szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
    ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
    zapasach win lub moszczów winogronowych posiadanych w dniu 31 lipca 2018 r.;
    ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji KOWR na rok gospodarczy 2018/2019.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są tutaj. Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie przy ul. Karolkowej 30.

KOWR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *