Deklaracje dotyczące rynku wina do 31 sierpnia 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego informuje i przypomina, że każdy producent wyrabiający wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR, zobowiązany jest do złożenia w ARR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. deklaracji dotyczących rynku wina:

  1. Deklarację o szacowanej ilości wina, jaka będzie wyrobiona w danym roku gospodarczym;
  2. Deklarację o ilości win wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku gospodarczym;
  3. Deklarację o zapasach win i moszczów winogronowych, na dzień 31 lipca 2017 r.;
  4. Deklarację o ilości usuniętych w poprzednim roku gospodarczym produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina lub moszczu winogronowego – w przypadku powstania obowiązku wycofania tych produktów, tzn. jeśli produkcja wina lub moszczu gronowego przekracza 25 hl rocznie.

Obowiązek złożenia deklaracji, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczy producentów i przedsiębiorców wpisanych po raz pierwszy do ewidencji na rok gospodarczy 2017/2018.

Informacje dotyczące terminów i zakresu wszystkich deklaracji oraz wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w zakładce „Wsparcie rynkowe” > „Wino” > „Deklaracje składane przez uczestników rynku wina”.

Deklaracje można wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie przy Karolkowej 30 w Warszawie.

 

 

ARR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *