Debata Przedżniwna

Za nami już jest „Debata Przedżniwna”, która corocznie organizowana jest przez Krajową Federację Producentów Zbóż oraz Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. Wziął w niej udział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister wskazał na potrzebę organizowania takich spotkań w celu wymiany informacji i poglądów dotyczących sytuacji rynkowej przez osoby doskonale znające realia rynku europejskiego i globalnego.

Szef resortu rolnictwa przedstawił działania rządu i ministerstwa, które służą poprawie funkcjonowania rynków rolnych. Wśród nich zwrócił uwagę na:

    projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczym,
    budowę Platformy Sprzedażowej, która umożliwi bezpieczny handel produktami rolnymi, w tym ziarnem zbóż,
    budowę państwowego nabrzeża do przeładunku zbóż na bazie już istniejącej i rozbudowanej infrastruktury,
    nowelizację ustawy „Prawo energetyczne”, dotyczącą m.in. biokomponentów w celu zwiększenia ich zużycia,
    plan rozwoju krajowej produkcji białka,
    podjęcie decyzji odnośnie do czasowego zezwolenia stosowania neonikotynoidów.

Ponadto minister zwrócił uwagę na znaczenie dialogu pomiędzy różnymi środowiskami oraz na konieczność zrzeszania się rolników w celu wzmocnienia swojej pozycji rynkowej.

Przedstawiona została sytuacja na światowym i krajowym rynku zbóż oraz rzepaku i biopaliw. Wskazano m.in. na wcześniejsze niż w latach poprzednich rozpoczęcie żniw spowodowane wysokimi temperaturami i suszą.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na duże znaczenie kształtowania właściwych relacji pomiędzy producentami rolnymi a odbiorcami produktów rolnych w zawieranych umowach, kwestię utworzenia Platformy Sprzedażowej oraz wapnowania gleb. 

 

 

MRiRW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *