Dbajmy o wodę

Ponowne wykorzystanie wody i rolnictwo precyzyjne głównymi sposobami na poprawę jakości wody i oszczędzanie zasobów wodnych.

Copa i Cogeca zwróciły uwagę na niesamowite  postępy poczynione przez europejskich rolników i spółdzielnie w zakresie poprawy jakości wody słodkiej w Europie podczas wydarzenia zorganizowanego z okazji publikacji sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiskowej na 2018 r. pt. „Stan wody”.

W sprawozdaniu ukazano, że dzięki wdrożeniu unijnych przepisów dotyczących wody w państwach członkowskich, jakość wody słodkiej w UE ciągle się poprawia. Pozostaje jednak
jeszcze wiele do zrobienia. Przemawiając podczas wydarzenia, przewodniczący grupy roboczej „Środowisko” Copa i Cogeca, Niels Peter Nørring powiedział: „Unijni rolnicy i spółdzielnie poczynili niesamowite postępy w ciągu ostatniej dekady, w wyniku wprowadzenia surowych zasad środowiskowych w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR). Sektor rolny nadal będzie przyczyniał się do bardziej zrównoważonego wykorzystania wody. Jednym z głównych priorytetów nowej WPR są kwestie środowiskowe”.

„W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywa rolnictwo precyzyjne. Rolnictwo inteligentne pozwoli na wydajniejszą gospodarkę zasobami naturalnymi i zminimalizowanie skutków
środowiskowych. Dlatego też należy wzmocnić szkolenia, usługi doradcze, wymianę wiedzy oraz zachęty finansowe. Magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody to strategie, dzięki którym możliwe jest ograniczenie zużycia wody słodkiej oraz dalsza poprawa wydajności wodnej gospodarstw” – dodał Nørring .

„Nie udało się jednak jeszcze rozwiązać pewnych ważnych kwestii. Ługowanie składników odżywczych z niedziałających, przestarzałych lub niedostosowanych wielkościowo systemów kanalizacyjnych do wód gruntowych jest problemem, z którego wciąż nie zdajemy sobie sprawy. Co więcej, nieoczyszczona woda deszczowa pochodząca z obszarów miejskich oraz odpady medyczne pochodzące z działalności ludzkiej również zawierają wysoką koncentrację substancji szkodliwych dla jakości wody. Nie doceniamy też negatywnego  pływu zmian klimatu na ekosystemy wodne, a zwłaszcza na jeziora i rzeki. Sytuacja ta jeszcze się pogorszy ze względu na  oraz częściej występujące susze. Musimy więc podejść realistycznie do tego problemu i pogodzić się z tym, że w przyszłości nie będziemy w stanie osiągnąć celów ustanowionych w ramowej dyrektywie wodnej” – podsumował Nørring .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *