Czy zmiany w przewozie paliw dotyczą także rolników?

Zarząd KRIR zwrócił się do Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

Wskazano, że według założeń, ww. ustawa wprowadza system monitorowania drogowego przewozu towarów, w szczególności tych, w stosunku do których stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniach z tytułu podatku od towarów i usług lub akcyzowego oraz określa odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu.

Z powyższego wynika, że system rejestracji i monitorowania drogowego przewozu towarów dotyka także rolników, którzy są podmiotami odbierającymi paliwa silnikowe i w związku z tym są zobowiązani są do uzupełnienia zgłoszenie do rejestru wykonanego przez podmiot wysyłający o informację o odbiorze towaru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu dostarczenia towaru.

Jednak ustawodawca podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika definiuje jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą.

Dla samorządu rolniczego nie jest jasne czy prowadzenie działalności rolniczej (ryczałt, VAT, działy specjalne produkcji rolnej) przez rolników wpisuje się w definicje ww. ustawy, tzn. czy rolnicy są zobowiązani i w jakim zakresie do wypełniania jej przepisów. Samorząd rolniczy wyraził stanowisko, że przepisy ustawy nie powinny dotyczyć rolników.

Rozumiejąc ideę przyświecającą wprowadzeniu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, zwrócono się o udzielenie odpowiedzi na wątpliwości samorządu rolniczego i zawnioskowano o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania ustawy przez rolników, z uwagi na specyfikę prowadzonej przez nich działalności.

Pismo zostało przekazane także do wiadomości ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *