Czy Senat odrzuci 5 dla zwierząt?

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarekomenduje Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Jej mniejszość zaproponuje poprawki.

Wniosek o odrzucenie nowelizacji zgłosił senator Ryszard Bober (PSL), argumentując m.in., że zawiera ona błędy formalnoprawne. Wicemarszałek Marek Pęk (PiS) przedstawił poprawki, które podczas konferencji prasowej zapowiedzieli premier i minister rolnictwa. Przewidują one m.in. przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego na 1 stycznia 2022 r., wypracowania systemu odszkodowań dla hodowców, zachowanie uboju rytualnego drobiu, a także utworzenie Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Poprawki te przejął senator Jacek Bogucki, który zgłosi je w imieniu mniejszości komisji.

Podczas dyskusji senatorowie wypowiadali się krytycznie o ustawie. Jak mówili m.in. senatorowie Ryszard Bober (PSL), Józef Łyczak (PiS) i Zdzisław Pupa (PiS), zakaz uboju rytualnego bydła spowoduje utratę rynków eksportu i likwidację istotnej gałęzi gospodarki. „Apelujemy do rządu, żeby nie ograniczać uboju rytualnego bydła” ‒ mówił przewodniczący komisji rolnictwa senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Jak argumentował, przesunięcie terminu wejścia w życie o rok to za mało, proces produkcyjny w wypadku hodowli bydła trwa dłużej, nie da się go wygasić w ciągu roku.

Przedstawiciel wnioskodawców poseł Waldemar Buda (PiS) i minister rolnictwaGrzegorz Puda przekonywali, że ustawa z poprawkami zapowiedzianymi przez rząd to kompromis, odpowiadający na postulaty środowisk rolników.

Komisja rolnictwa zajmowała się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt 24 września i 9 października 2020 r. Wysłuchano wówczas m.in. opinii związków branżowych hodowców zwierząt, organizacji rolniczych i organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami, a także szczegółowo omówiono zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw m.in. zakazuje hodowli zwierząt na futra, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb polskich gmin wyznaniowych i nadaje dodatkowe prawa organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt.

Kancelaria Senatu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *