Czy rolnik ma wsparcie serwisowe?

Rolnicy w czasach pandemii koronawirusa pełnią niezwykle istotną rolę producentów żywności. Dlatego ważne jest, aby prace polowe, które wykonują, przebiegały bez zakłóceń. Pamiętają o tym dealerzy i producenci maszyn rolniczych, którzy wdrażają szereg rozwiązań mających zapewnić wsparcie, ciągłość pracy i jej bezpieczeństwo.

Pandemia koronawirusa to niezwykle trudny czas dla gospodarki. Są jednak sektory, które muszą wykonywać swoją pracę – jest ona niezbędna z punktu widzenia całego społeczeństwa. Jednym z takich sektorów jest rolnictwo, w którym praca określona jest ścisłymi terminami i nie może zostać przełożona na późniejszy termin. To również bardzo istotny czas dla dealerów maszyn rolniczych, którzy muszą pozostać w gotowości i zadbać, aby maszyny w gospodarstwach były w pełni sprawne.

Ciągłość dostaw części zapewniona

Magazyn części zamiennych CLAAS Polska w Niepruszewie zwiększył obecnie stany magazynowe, przygotowując się do sezonu. Dealerzy również nieprzerwanie uzupełniają swoje zapasy części.

Kilka tygodni temu w naszych magazynach wprowadzono pierwsze środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń dostaw części. Dokładamy wszelkich starań, aby logistyka dostaw do punktów dealerskich w całym kraju funkcjonowała optymalnie, mimo że sporadycznie występują opóźnienia. Wynikają one z problemów z przejazdami samochodów dostawczych z powodu kontroli medycznej na granicy polsko-niemieckiejmówi Henryk Zawadzki z CLAAS Polska.Istotne jest jednak, że zarówno CLAAS Polska, jak i dealerzy posiadają własne magazyny części, które są zabezpieczeniem przed zakłóceniami w ciągu logistycznymdodaje.

Zespoły serwisowe ograniczają do minimum ryzyko infekcji rolników i pracowników

W momencie gdy maszyna będzie musiała trafić do warsztatu, zachowane zostaną dodatkowe środki bezpieczeństwa chroniące pracowników serwisu oraz klienta. Na jeden dzień maszyna zostanie poddana kwarantannie. Po jej zakończeniu zalecana jest dezynfekcja takich elementów, jak: klamki drzwi, kierownica, klamki okien, dźwignie i przyciski sterujące, monitor dotykowy oraz inne uchwyty. Podobna procedura jest stosowana przez wielu dealerów w przygotowaniu maszyny do odbioru z serwisu przez klienta.

W przypadku konieczności korzystania z narzędzi lub urządzeń warsztatowych używanych przez innych pracowników, są one wcześniej dezynfekowane. Wizyty klientów i osób trzecich w warsztacie są niedozwolone. W warsztatach wielu dealerów na drzwiach i bramach wejściowych zostały zamieszczone informacje odnośnie do używania odzieży roboczej i rękawiczek jednorazowych oraz ograniczonego wstępu osób trzecich.

Jeżeli konieczny jest kontakt bezpośredni z technikiem serwisowym w gospodarstwie klienta, to zachowywana jest odległość minimum 2 m pomiędzy osobami. Zanim jednak do takiej wizyty dojdzie, w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa przeprowadzany jest wywiad telefoniczny. Ma on na celu sprawdzenie, czy przedstawiciel gospodarstwa ani przedstawiciel serwisu dealera nie mieli kontaktu z osobami zarażonymi COVID-19 oraz czy żaden z nich nie ma objawów wzbudzających niepokój. Podczas rozmowy klient proszony jest również o przygotowanie maszyny do naprawy: oczyszczenie kabiny z rzeczy osobistych operatora oraz zaparkowanie maszyny w dogodnym do pracy miejscu zapewniającym strefę szerokości minimum 2 m wokół maszyny. Zabezpiecza to zarówno klienta, jak i technika serwisowego przed zakażeniem przez osobę, która jest nosicielem wirusa, ale nie ma objawów.

Pracownik serwisu może również poprosić o podanie kodów usterek lub skorzystać z inteligentnego połączenia Remote Service w celu zweryfikowania konieczności wyjazdu i sposobu przeprowadzenia naprawy. Dzięki temu partner handlowy i serwisowy ma bezpośredni dostęp do maszyny rolnika i określonych danych, co umożliwia szybsze reagowanie w razie konieczności przeprowadzenia konserwacji lub serwisowania bez potrzeby osobistego przyjazdu do gospodarstwa wyjaśnia przedstawiciel CLAAS.

Podczas wizyty u klienta technik serwisowy zobowiązany jest mieć przy sobie środki ochrony osobistej (m.in.: okulary ochronne, maskę zakrywającą usta oraz nos, rękawiczki jednorazowe). Podczas diagnozy oraz naprawy w pobliżu pracownika serwisu nie powinna się znajdować żadna osoba, a kontakt z klientem powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.

Wprowadzenie powyższych zasad oraz wyposażenie pracowników dealerów w specjalne środki ma jeden cel: bezpieczeństwo ograniczające ryzyko infekcji rolnika do minimum. Rolnik musi być maksymalnie zabezpieczony przed zachorowaniem, aby bez przeszkód wykonywać swoją pracę, która jest kluczowa dla właściwego funkcjonowania gospodarki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *