Czy rolnicy otrzymają środki na odbudowę budynku gospodarczego po nawałnicach?

Zarząd KRIR zwrócił się w dniu 12 września 2017 r. do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych oraz w związku z opublikowanymi 17 sierpnia 2017 r. Zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Przekazano, że w ww. Zasadach określona została wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przyznawanej w związku ze szkodami – w przypadku budynku gospodarczego (w szczególności inwentarskiego) – maksymalnie na 100 tys. zł. Do samorządu rolniczego docierają jednak sygnały, że pomoc nie jest wypłacana rolnikom, ponieważ ich budynki (stajnie, obory, chlewnie) nie są klasyfikowane jako budynki gospodarcze.

W związku z powyższym, zwrócono się o jednoznaczną interpretację, czy ww. budynki, niezbędne rolnikowi do prowadzenia działalności, spełniają kryteria budynku gospodarczego według wspominanych wyżej Zasad i co za tym idzie, czy rolnicy mogą ubiegać się o pomoc do wysokości 100 tys. zł na obudowę tych składników gospodarstwa.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *