Czy potrzebujemy dzikie zwierzęta?

Pogłowie dzikich zwierząt zaliczanych do zwierzyny drobnej, zwłaszcza zajęcy, dzikich królików, kuropatw i bażantów zmniejszyło się dramatycznie.

Niektóre z nich tj. dzikie króliki i bażanty praktycznie w środowisku naturalnym Kaszub przestały występować. Przyczyny takiego stanu rzeczy na ogół są znane. Najczęściej wymienia się uproszczone struktury terenów rolniczych, a także chemizację i mechanizację rolnictwa, zmiany w drogownictwie i komunikacji samochodowej.

Istotnym problemem jest także wzrost liczebności wrogów natury tj. drapieżników (zwłaszcza lisy, jenoty i kuny) – w następstwie szczepień przeciw wściekliźnie, oraz puszczanych samopas psów i kotów. Kwestia drapieżników wydaje się być w ostatnim czasie największym zagrożeniem dla zwierzyny drobnej i utrzymanie właściwych proporcji między tymi grupami zwierząt staje się potrzebą chwili. W tym celu należy podejmować pilne działania uświadamiające społeczeństwu istniejący stan rzeczy i możliwość stosowania środków zaradczych. Zadanie którego się podejmujemy będzie próbą zorganizowania skutecznej pomocy w przetrwaniu i rozwoju liczebności zwierzyny drobnej w oparciu o jeszcze istniejące zasoby naturalne.

Często obecnie stosowane wsiedlenia zajęcy czy innych gatunków wyhodowanych w warunkach sztucznych są bardzo drogie, a bez wcześniejszego przygotowania terenu do zasiedleń bywają równocześnie mało skuteczne. Uczestnictwo w spotkaniu, na które zapraszamy, pomoże poznać aktualną sytuację zanikających populacji, a w konsekwencji podjąć skuteczne działania w celu poprawy warunków zwierzynie drobnej.

Ożywić pola i lasy – równowaga gatunkowa w przyrodzie – konferencja, która odbędzie się dnia 9 maja 2019 r., o godz. 11.00 Sala Konfrencyjna PODR w Lubaniu ul.T. Maderskiego 3

11.00 – 11.15 Rejestracja uczestników
11.15 – 11.30 Powitanie gości
– Andrzej Dolny – Dyrektor PODR w Lubaniu
– Jan Sztąborowski – emerytowany zarządca wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego, członek Polskiego Związku Łowieckiego
11.30 – 12.15 Poprawa warunków środowiskowych, szansą na odbudowę liczebności zwierzyny – dr hab. Robert Kamieniarz – Kierownik Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
12.15 – 12.30 Dyskusja
12.30 – 12.45 Przerwa
12.45 – 13.15 Techniczno – organizacyjne zabiegi mające wpływ na zwiększenie liczebności
zwierzyny drobnej, Jan Sztąborowski – emerytowany zarządca wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego, członek Polskiego Związku Łowieckiego
13.15 – 13.45 Sposób organizowania się społeczności lokalnych w celu rozwiązania problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego – Henryk Ordanik, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego „Borek”
13.45 – 14.15 Demonstracja przygotowanych urządzeń – Jan Sztąborowski – emerytowany zarządca wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego, członek Polskiego Związku Łowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *