Czy OZE mają przyszłość w Polsce?

Odnawialne źródła energii (OZE) to szansa na wykorzystanie krajowych zasobów energetycznych przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Energetyka odnawialna w systemie rozproszonym może stanowić realną odpowiedzią na potrzeby, jakie stoją przed rynkiem energetycznym. Jednocześnie wyzwaniem pozostaje odpowiednia integracja odnawialnych źródeł z systemem elektroenergetycznym i zapewnienie jego bezpiecznej pracy.

Podczas konferencji odbywającej się 25.10.2017 na 7. Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej w Centrum EXPO XXI w Warszawie zostanie zaprezentowany raport Forum Energii „8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych”. Stowarzyszenie Kongres Magazynowania Energii przedstawi informację o potencjale rozwoju klastrów energii i systemów magazynowania energii.  

Sektor energii odnawialnej, podobnie jak inne działy gospodarki, przechodzi ewolucję i stawia na rozwiązania coraz bardziej odpowiadające potrzebom odbiorców oraz coraz lepiej wpasowujące się w infrastrukturę i możliwości rynku. Stąd tworzenie klastrów energii, które uwzględniają potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów. To szansa na rozwój – również gospodarczy – regionów mniej zurbanizowanych. Magazyny energii mogą być mechanizmem stabilizacji udziału OZE w systemie energetycznym. Nieodłącznym tego elementem jest postępująca cyfryzacja w energetyce i podnoszenie bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Konferencja odbędzie się 25 października o godzinie 11.00 podczas pierwszego dnia 7. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, jednego z największych i najważniejszych wydarzeń dotyczących energii odnawialnej w Polsce.

Tematyka konferencji:

·                    Raport „8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych” – dr Joanna Maćkowiak Pandera, Forum Energii.  

·                    Klastry i magazyny energii sposobem na podniesienie elastyczności systemu elektroenergetycznego i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego –             Barbara Adamska, ADM Poland, Kongres Magazynowania Energii.  

·                    OZE w polskim miksie energetycznym – Dyrektor Andrzej Kaźmierski, Ministerstwo Energii.

·                    Wystąpienie posła Ireneusza Zyski, Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *