Czy miejski miód jest czysty?

Jesień to czas zbiorów. Ciesząc się darami natury, zwykle oceniamy nie tylko ich ilość, ale też jakość. Wspaniałym plonem z naszej eksperymentalnej pasieki miejskiej GIORiN, zlokalizowanej przy Centralnym Laboratorium w Toruniu jest oczywiście miód. Miejski miód.

 

Kończący się już definitywnie sezon był niełatwy dla pszczół. Długie okresy upałów i suszy spowodowały znaczne skrócenie okresu kwitnienia roślin oraz, tak ważnego dla pszczół, nektarowania kwiatów. Dlatego ilość pozyskanego w tym roku miodu nie była rekordowa. Ale czy ilość jest tu najważniejsza?

 

Zakładając wraz z Regionalnym Związkiem Pszczelarskim w Toruniu naszą mini-pasiekę, oprócz jej zacisznego i bezpiecznego usytuowania, braliśmy pod uwagę potencjalną bazę pszczelich pożytków, corocznie wzbogacając menu pszczół ich ulubionymi roślinami miododajnymi. Różnorodny i bardzo bogaty skład naszego miodu potwierdzają wyniki badań zawartości pyłków roślin nektarujących, przeprowadzone w Laboratorium Specjalistycznym Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Obok pyłków kwiatów drzew parkowych, jak kasztanowiec, lipa, wierzba i akacja, są w nim pyłki jabłoni i maliny, ale też warzyw, roślin ozdobnych i dziko rosnących.

O tym, że nasz miejski miód jest pozbawiony pozostałości pestycydów świadczą wyniki tegorocznych badań laboratoryjnych, wykonane w Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin Centralnego Laboratorium GIORiN. Analizy z zastosowaniem czułych technik: chromatografii gazowej i cieczowej oraz metody podwójnej spektrofotometrii potwierdzają, że miód jest wolny od 248 związków, które stanowią substancje czynne najczęściej stosowanych środków ochrony roślin.

Często zadawane pytania o jakość miejskiego miodu dotyczą przede wszystkim zawartości metali ciężkich, które są przecież obecne w środowisku miasta. Wysokospecjalistyczne analizy laboratoryjne wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach wykazują, że poziom obecności arsenu (0,002 mg/kg), chromu (0,006), kadmu (0,001), niklu (0,074), ołowiu (0,010) i rtęci (<0,001) w naszym miodzie jest znacznie niższy niż normy dopuszczające miód do spożycia przez człowieka.

 

Główny Inspektor Andrzej Chodkowski z zadowoleniem przyjął informacje o wynikach analiz laboratoryjnych tegorocznego miodu z pasieki eksperymentalnej GIORiN. Stwierdził, że wysoka jakość miodu jest dowodem na prawidłowość założeń projektu realizowanego od 2017 roku w Toruniu oraz jego właściwą lokalizację. Dodatkowym efektem jest wzmacnianie obecności pszczół w mieście, a przez to uświadamianie społeczeństwu, że ochrona zapylaczy powinna stać się priorytetem dla nas wszystkich.

 

Tak jak dotychczas, słoiczki z naszym miodem będą doskonałym upominkiem dla gości i przyjaciół Inspekcji, przypominając im o wielkim znaczeniu tych pożytecznych owadów dla człowieka, rolnictwa i środowiska.

Nadchodzi zima, a to oznacza kilkumiesięczną przerwę w transmisji obrazu z pasieki: http://piorin.gov.pl/pszczoly-w-inspekcji

Pracę pszczół ponownie będzie można oglądać już wiosną przyszłego roku.

http://piorin.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *