Czy Agencja ma twój numer konta?

Sprawdź czy ARiMR zna twój aktualny numer rachunku bankowego – bez tego nie otrzymasz należnych dopłat.

Od 16 października Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje rozpoczęcie wypłat zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2018 r. oraz realizację tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze będą przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, na które ARiMR przekazywała dopłaty za ubiegły rok. Dlatego bardzo ważne jest, aby numery rachunków były aktualne. Co roku zdarzają się sytuacje, w których pieniądze przekazywane rolnikom na ich konta bankowe, wracają do ARiMR,ponieważ rachunek został zamknięty, a Agencja nie otrzymała o tym informacji. W takich przypadkach rolnik czeka na pieniądze, których nie ma szansy otrzymać.

Warto więc upewnić się, że ARiMR zna aktualny numer rachunku bankowego. Jeżeli nie, zgłosić taką zmianę można po prostu w najbliższym biurze powiatowym Agencji.

Aktualny numer rachunku bankowego to pierwszy krok do tego, aby bez zbędnej zwłoki otrzymać  należne dopłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *