Czechy chcą zakazu hodowli klatkowej od 2027

Izba Poselska w Czechach zagłosowała za zakazem hodowli klatkowej kur niosek, który miałby obowiązywać od 2027 roku. Zakaz zakończyłby tym samym hodowlę dla 4 500 000 kur.

„Gratuluję czeskim posłom i posłankom wsłuchania się w opinie większości obywateli i odwagi w zajęciu zdecydowanego stanowiska w obronie zwierząt. Wynik dzisiejszego głosowania to pierwszy i bardzo ważny krok do wprowadzenia zakazu w życie, teraz druga izba parlamentu musi go również poprzeć. Wygląda na to, że Czechy chcą dołączyć do liderów reformy rolnictwa i hodowli zwierząt w Europie, obok Luksemburga, Austrii czy Niemiec, w których podobny zakaz hodowli klatkowej już został przyjęty i obowiązuje. Co więcej, to byłby nasz trzeci sąsiad, który hodowli klatkowej kur w swoim kraju odmawia. Słowacja zdecydowała się na ten krok pół roku temu, wyznaczając vacatio legis na dziesięć lat. Bardzo bym chciała, żeby Polska wkrótce również dołączyła do państw z wysokimi standardami dobrostanu zwierząt hodowlanych. Metalowa, ciasna klatka nigdy nie będzie mogła dać zwierzętom szansy na pełną realizację ich potrzeb fizycznych czy psychicznych i hodowla klatkowa musi zostać zakazana ”- skomentowała Małgorzata Szadkowska, prezeska organizacji Compassion Polska i członkini komitetu obywatelskiego inicjatywy „Koniec Epoki Klatkowej”.

Koniec Epoki Klatkowej” to europejska inicjatywa obywatelska i kampania, która pomogła przekonać czeskich decydentów politycznych do poparcia dziś zakazu hodowli klatkowej. Inicjatorem i autorem proponowanego zakazu, który miałby objąć całą unię, jest organizacja Compassion in World Farming razem ze swoim polskim biurem Compassion Polska. Inicjatywa uzyskała poparcie 1 400 000 obywateli i obywatelek Unii i jest trzecią największą inicjatywą obywatelską w UE i pierwszą w temacie zwierząt hodowlanych.

Zakaz klatek w Czechach jest częścią nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która nie została jeszcze przegłosowana przez Senat. Obrońcy praw zwierząt uważają, że również tam otrzymają pozytywny wynik i wsparcie dla zakazu.

ciwf.pl, red.AS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *