Czarna kreda? Brzmi jak „czarny śnieg”

Kreda, wapno i temu podobne produkty kojarzą nam się z kolorem białym. Sformułowanie „czarna kreda” brzmi przynajmniej prowokacyjnie. Pytamy o to Macieja Mikę, dyrektora zarządzającego.

„Czarna kreda” to prowokacja czy ona naprawdę jest czarna?

Nazwa produktu Czarna Kreda nie jest prowokacją, ona naprawdę jest koloru ciemnego, prawie czarnego, który wynika z zawartości węgla organicznego i kwasów humusowych.
Wielu klientów, którzy dokonali zakupu lub brało udział w konferencjach na których demonstrowaliśmy produkt, mogło się już o tym przekonać.

Jaka jest rola tego węgla organicznego, o którym pan mówi? Tym pierwiastkiem jak dotąd, nie nawoziliśmy przecież wcale…

Węgiel organiczny to jeden z pierwiastków budujących związki organiczne. Próchnica glebowa, kwasy humusowe są w przeważającej części zbudowane z węgla organicznego. Natomiast kwasy humusowe zwiększają zwięzłość gleb piaszczystych, podnoszą pojemność wodną gleb, a przez to zdolności retencyjne, zatrzymują więcej wody w formie dostępnej dla roślin, wpływają na zdolności sorpcyjne i na kształtowanie się zasobności gleb w składniki pokarmowe dla roślin. Prócz tego zwiększają zdolności buforowe gleb, stymulują namnażanie się pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawiają żyzność gleb i przyczyniają się do lepszego wzrostu, rozwoju i plonowania roślin.

Na jaki wzrost materii organicznej w glebie możemy liczyć? Czy efekt będzie widoczny choćby w procentach, które podaje nam stacja chemiczno-rolnicza przy analizie gleby?

Poziom materii organicznej w uprawianej glebie zależy od wielu czynników takich jak rodzaj gleby, przyorane poplony czy resztki pożniwne, nawozy zwierzęce (obornik, gnojowica), obecność mikroorganizmów glebowych, warunków klimatycznych, odczyn gleby, struktura gleby, uprawa roślin sprzyjających budowie materii organicznej… Wynikiem rozkładu materii organicznej są między innymi kwasy humusowe, Czarna Kreda to najwyższej klasy środek regulujący odczyn gleby, z którym w każdej tonie dostarczamy kilkadziesiąt kilogramów kwasów humusowych.

Jakie są różnice pomiędzy czarną kredą, czyli pochodną kredy jeziornej, a innymi nawozami tego typu, pochodzącymi ze zmielonych skał?

Surowcem do produkcji Czarnej Kredy są pokłady kredy jeziornej (typ 07 a). Jest to młoda,  a tym samym najbardziej miękka forma węglanu wapna, o budowie amorficznej, silnie porowatej, co dla nawozów węglanowych jest najważniejszym czynnikiem wskazującym o ich wysokiej jakości. Porowata budowa cząsteczek wapnia powoduje, że kreda ma bardzo dużą powierzchnię styku wapnia z roztworem glebowym, charakteryzuje się zatem wysoką reaktywnością i szybkością działania.

Niewątpliwie wyjątkowość Czarnej Kredy spowodowana jest występowaniem w niej kwasów humusowych.

Jakie są parametry tego nawozu? Jak szybko odkwasza? Jaką formę chemiczną wapnia zawiera i ile procent tlenkowego Ca?

Czarna Kreda zawiera w swym składzie ponad 40% CaO w formie węglanu wapnia i reaktywność bliską 100%. Ze względu na swoją budowę, o czym powiedziałem wcześniej nawóz ten zaczyna działać w ciągu pierwszych miesięcy po zastosowaniu.

Ile aplikujemy na hektar? Czy tylko pożniwnie-doglebowo, czy aplikacja pogłówna wchodzi w grę? Która skuteczniejsza?

Generalnie precyzyjną dawkę nawozu wapniowego powinniśmy ustalać o aktualne wyniki badań glebowych (odczyn gleby, zasobność w Ca), kategorię agronomiczną gleby, wrażliwość rośliny uprawnej na odczyn gleby. Czarną Kredę ze względu na swe wyjątkowe właściwości wynikające z pochodzenia naturalnego można stosować zarówno pożniwnie-doglebowo jak i pogłównie, w dawkach od 500 kg/ha. To który termin zabiegu wybierzemy zależy przede wszystkim od czynników agrotechnicznych oraz kalendarzowych .

Jakie jest pana zdanie odnośnie głębokości podania wapna: pod pług, na orkę zimową, pod agregat, pod bronę?

W zależności od technologii wapno powinno być równomiernie i dobrze wymieszane z warstwą orną gleby na głębokości 5-20 cm. Czarna Kreda jest łatwo rozpuszczalna i łatwo wchłaniana dlatego może być również zastosowana pogłównie .

Czy aplikacja każdym rozsiewaczem jest możliwa, czy potrzebujemy do tego rozsiewacz typowo do wapna, taśmowy?

Produkujemy dwie formy Czarnej Kredy, formę sypką którą można zastosować rozsiewaczem taśmowym, oraz formę granulowaną (wymiary 2-6 mm), którą aplikujemy typowym rozsiewaczem do nawozów granulowanych.

Rozmawiała Alicja Szczypta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *