Cykl pomiarów na terenach zieleni w Technikum w Dęblinie

Uczniowie Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. F. Kleeberga w Dęblinie uczestniczyli w pomiarach energii elektrycznej uzyskanej z ogniwa fotowoltaicznego. Praktyczne zajęcia pomiarowe odbyły się na terenach szkolnej zieleni. Oceniono możliwości produkcji energii z odnawialnych źródeł na terenach ekosystemowych. Jest to cykl lekcji otwartych zaplanowanych w ramach innowacyjnych form dydaktyki szkolnej.

ZOBACZ FOTOGALERIĘ

W dzisiejszych czasach rośnie zapotrzebowanie na energię prądu elektrycznego pochodzącą ze słońca, ponieważ po przetworzeniu można zmieniać ją na inną postać w zależności od potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Pomocą tutaj są liczne programy środowiskowe. Już dziś warto interesować się mechanizmami wsparcia dla producentów energii odnawialnej. Instalowanie modułów fotowoltaicznych daje wymierne korzyści finansowe. O takich uczestnicy zajęć przekonali się w oparciu o pomiary i obliczenia w skali mikro.
Zajęcia pozwoliły zorientować się i potwierdzić możliwości jakie daje promieniowanie słoneczne zarówno bezpośrednie, jak też rozproszone. Uczniowie zapoznali się również z perspektywą pozyskiwania energii z promieniowania bezpośredniego i rozproszonego w czasie rzeczywistym oraz po zmagazynowaniu. Najbardziej zafascynowani uczestnicy dodatkowo spostrzegli zależność przejrzystości powietrza i jej wpływ na uzyskiwaną w obwodzie elektrycznym moc prądu. Efektem zajęć było również wspólne podsumowanie wyników uzyskanych w różnych porach dnia.
W takich warunkach mają początek życiowe plany uczniów i przyszłe zamierzenia. Po zakończeniu edukacji szkolnej wielu uczniów deklaruje prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniającej nowoczesne sposoby pokrycia zapotrzebowania na energię w swoich gospodarstwach domowych, rodzinnych gospodarstwach produkcyjno-usługowych oraz gospodarstwach rolnych. Tym oczekiwaniom i później wdrożeniom służą zajęcia, podczas których uczniowie poznają elementarne zasady, co do możliwości wdrożenia doświadczeń laboratoryjnych do energetyki solarnej zgodnie z mandatem UE oraz mechanizmami subsydiowania.
Szkoła sprzyja nowym technologiom oraz pionierskim projektom i rozwiązaniom technicznym. Stąd tego rodzaju forma prowadzonych zajęć prezentujących możliwości infrastruktury ekoenergetycznej. Zajęcia zakończyły się pełnym sukcesem nauczania. Dlatego też w cyklu letnim zaplanowano otwarte zajęcia dotyczące instalacji wykorzystujących energię wody, zaś w jesiennym energię wiatru.


Zajęcia przygotował i przeprowadził Zespół Przedmiotowy Pracowni Zajeć Praktycznych.


Sylwester Władysław GOLIASZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *