Coraz większe problemy spowodowane rosnącą populacją bobra

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Infrastruktury A. Adamczyka oraz Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki w sprawie ograniczenia populacji bobra i zobligowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o intensyfikację działań w sprawie szkód powodowanych przez te zwierzęta.

Rosnąca populacja bobrów spowodowała ich ekspansję nawet na małe cieki wodne. Szkody spowodowane przez te zwierzęta jesienią i zimą zostały zgłoszone do Wód Polskich, które delegowały swoich pracowników do oględzin oraz obiecały rozbiórkę żeremi. Jednakże po oględzinach nie doszło do żadnej innej interwencji, co spowodowało, że rolnicy poszkodowani w wyniku zalania łąk nie mogli złożyć wniosków o płatności bezpośrednie ze względu na brak możliwości uprawy łąk poprzez zmniejszenia ich areału. Samorząd rolniczy nie widzi również uzasadnienia utrzymywania dofinansowania przez urzędy marszałkowskie budowy bobrowisk, ponieważ populacja tych zwierząt jest już zbyt duża.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *