Coragen® 200 SC – teraz także do walki z omacnicą prosowianką

Producenci kukurydzy w Polsce zyskali nowe możliwości walki z omacnicą prosowianką. Decyzją MRiRW nr R-197/2018d z dnia 10 maja 2018 roku insektycyd Coragen® 200 SC można stosować do zwalczania tego najgroźniejszego szkodnika w uprawach kukurydzy.

Coragen® 200 SC to znany środek owadobójczy, z którego od lat korzystają producenci jabłek, ziemniaków i kapusty głowiastej białej. Preparat występuje w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Coragen® 200 SC zawiera chlorantraniliprol, należący do grupy antranilowych diamidów. Substancja czynna, zastrzeżona pod nazwą handlową Rynaxypyr®, charakteryzuje się innym niż większość zarejestrowanych w Polsce insektycydów mechanizmem działania. Zakłóca pracę włókien mięśniowych szkodników i blokuje tzw. receptory RyR odpowiedzialne za gospodarkę wapniem w ich komórkach. Efektem jest niekontrolowane uwalnianie wapnia, będące przyczyną paraliżu mięśni. Gąsienice po bezpośrednim kontakcie z preparatem zaprzestają żerowania, natomiast giną po upływie 24-72 godzin od zastosowania środka.

Ten innowacyjny mechanizm działania zostanie teraz wykorzystany do walki z omacnicą prosowianką (Ostrinia nubilalis Hbn.) – najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Polsce. Obecnie szkodnik ten występuje już na terenie całego kraju, nie tylko w jego części południowej i centralnej. Gąsienice żerując uszkadzają kolby, łodygi i liście oraz roznoszą patogeny grzybowe na plantacji, zwłaszcza
z rodzaju Fusarium (F. graminearum, F. culmorum, F. moniliforme, F. proliferatum), które mogą wytwarzać i kumulować w ziarnie i kiszonkach szkodliwe dla ludzi oraz zwierząt mykotoksyny.
Żerowanie szkodnika jest przyczyną znacznych strat w plonach. W skali kraju omacnica prosowianka może powodować deficyt w plonie kukurydzy kiszonkowej rzędu 10%, natomiast ziarnowej
 – w wysokości 20%. Na odmianach bardzo podatnych na szkodnika, w rejonach jego licznego występowania, może dochodzić lokalnie do spadku plonowania ziarna wysokości nawet
do 1-2 ton z hektara*. Spada także jakość plonu finalnego lub surowca do dalszego przetwórstwa.

Na plantacji kukurydzy Coragen® 200 SC należy stosować w dawce 125 ml/ha od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche, obumarłe (BBCH 53-69). W sezonie wegetacyjnym można wykonać 1 zabieg. Do sporządzenia roztworu należy wykorzystać od 300 do 400 l wody/ha. Karencja wynosi tylko 7 dni.  

Coragen® 200 SC działa lokalnie systemicznie (układowo). Oznacza to, że po naniesieniu na liście wnika do ich wnętrza i przemieszcza się w nieopryskane obszary. Już po 3 godzinach od oprysku środek ulega związaniu z woskami na powierzchni liści, dzięki temu jest odporny na zmywanie przez deszcz. Preparat działa od 15 do 21 dni w szerokim zakresie temperatury (5-25°C).

Rozszerzona też została rejestracja środka Coragen® 200 SC o możliwość zastosowania w uprawach sadowniczych (o ochronę gruszy, śliwy i winorośli) oraz warzywniczych (ochrona upraw kapusty głowiastej czerwonej, włoskiej, kalafiora, brokułu, cykorii i kukurydzy cukrowej – ostatniego
z wymienionych gatunków także przed omacnicą prosowianką).

FMC specjalizuje się w produkcji rozwiązań dla rolnictwa i ogrodnictwa, w tym środków ochrony zwalczających szerokie spektrum szkodników, chwastów i chorób. W 2014 r. FMC nabyła spółkę Cheminova, dzięki czemu powiększyła portfolio i dotarła do wielu nowych rynków. W 2017 r. nastąpiło przejęcie przez FMC części środków ochrony roślin DuPont. W efekcie oferta FMC rozszerzyła się o insektycydy bazujące na markach Rynaxypyr® i Cyazypyr® oraz substancji aktywnej indoksakarb, a także o herbicydy zbożowe z grupy sulfonylomoczników. Nowa spółka FMC dostarcza rozwiązania do ochrony upraw zbóż, rzepaku, buraków, kukurydzy, ziemniaków, owoców i warzyw.

 

 

* Źródło: www.omacnicaprosowianka.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *