Copa-Cogeca w sprawie gatunków inwazyjnych

Copa i Cogeca oraz ELO, ENA i ZVG wyrażają zaniepokojenie głosowaniem w Komitecie ds. obcych gatunków inwazyjnych ostrzegając, że skutki społeczno-ekonomiczne nie zostały prawidłowo ocenione.

Celem rozporządzenia UE w sprawie gatunków obcych inwazyjnych jest ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, a także minimalizacja skutków jakie obce gatunki inwazyjne mogą wywrzeć na zdrowie ludzi i gospodarkę. Obejmuje trzy rodzaje działań: zapobieganie, wczesne wykrywanie i szybką eliminację oraz zarządzanie. Głosowanie w Komitecie w tym tygodniu maiło zmienić wykaz obcych gatunków inwazyjnych uwzględniając obawy UE.

Po głosowaniu dodano 12 nowych gatunków do wykazu, który został przyjęty w lipcu 2016 r. Z tych 12 gatunków trzy mają znaczenie społeczno-gospodarcze dla sektora ogrodnictwa. Są to Asclepias syriaca (trojeść amerykańska), Gunnera tinctoria (gunnera brazylijska) i Pennisetum setaceum (rozplenica szczecinkowata).

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, Pekka Pesonen, powiedział „Żałujemy, że Komitet zagłosował za umieszczeniem tych trzech gatunków w wykazie, gdyż naszym zdaniem nie przeprowadzono odpowiedniej oceny ich znaczenia społeczno-ekonomicznego lub jej nie uwzględniono”.

Sekretarz generalny ELO rzekł „Uważamy, że naukowcy odpowiedzialni za ocenę ryzyka tych gatunków nie są w stanie prawidłowo ocenić ich korzyści społeczno-ekonomicznych. Aby ocena ryzyka była szeroko zakrojona i oparta na faktach oprócz ekspertów ds. środowiska biegli ekonomiści powinni również wziąć w niej udział”.

Sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarzy, Josep M. Pagès, dodał „Apelujemy do Komisji o rozróżnienie obcych gatunków inwazyjnych i ich odmian sterylnych. Hodowcy roślin ozdobnych stosowali wiele metod do stworzenia odmian sterylnych o ograniczonym lub nieistniejącym mechanizmie reprodukcyjnym i rozprzestrzeniania, dlatego też gatunki te nie mogą stać się gatunkami inwazyjnymi zgodnie z art. 3 ust. 2. Jednak do tej pory w rozporządzeniu takie rozróżnienie się nie pojawiło. Odmiany sterylne gatunków będących przedmiotem oceny ryzyka powinny być wykluczone z zakresu rozporządzenia”.

„Na zakończenie, wykaz ten powinien przede wszystkim objąć gatunki znajdujące się na początkowym etapie inwazji, gdyż walka z gatunkami rozprzestrzenionymi w wielu wypadkach nie byłaby ani opłacalna ani możliwa. Co więcej, państwa członkowskie powinny stosować wykazy krajowe, gdyż zaproponowane gatunki są problematyczne jedynie w konkretnych warunkach klimatycznych i nie stanowią ryzyka w innych państwach członkowskich” – podsumował Bertram Fleischer, sekretarz generalny ZVG [niemieckiego stowarzyszenia ogrodników].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *