Copa-Cogeca w sprawie ASF

W Sekretariacie Copa-Cogeca w Brukseli odbyło się posiedzenie grupy roboczej „wieprzowina”. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w zebraniu wziął udział Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek. Podczas posiedzenia eksperci skupili się między innymi nad kwestiami zdrowia zwierząt gdzie kolejno przedstawiciele krajów bałtyckich Polski oraz Czech przedstawili najnowsze informacje na temat aktualnej sytuacji ASF.

Przedstawiciele litewskiej organizacji zrzeszającej producentów mięsa wieprzowego potwierdzili, że największym problemem w kraju są gospodarstwa przydomowe gdzie prowadzona jest hodowla nie przekracza 50 sztuk. W tych gospodarstwach pojawia się najwięcej przypadków ASF.

Delegacja z Czech  potwierdziła silne zaangażowanie ze strony wszystkich zainteresowanych stron w likwidację wirusa ASF.

W Polsce sytuacja jest podobna jak na Litwie przypadki ASF u świń pojawiają się głównie w małych gospodarstwach jednakże w tym roku pojawiły się dwa przypadki ASF u świń w dużych przemysłowych gospodarstwach. Rekompensaty przewidziane dla rolników w zamian za wygaszenie hodowli są niskie i rolnicy nie są nimi zainteresowani. Naszym zdaniem zachodnia część kraju nie jest wystarczająco chroniona jesteśmy za tym żeby program bioasekuracji obejmował cały kraj.   Na północy kraju obserwujemy coraz mniej przypadków ASF u dzików natomiast najwięcej na południu kraju w regionie lubelskim. Ponadto obserwuje się więcej przypadków dzika z ASF przy drogach tranzytowych w związku z czym element ludzki jest również brany pod uwagę przy przenoszeniu tego wirusa.

Wiceprezes Lubelskiej Izby Rolniczej Gustaw Jędrejek wypowiadając się na temat problemu ASF w Polsce podkreślił, że dzik nie jest likwidowany w regionie Lubelszczyzny. Likwiduje się gospodarstwa rolne a nie likwiduje się dzika, nadmienił. W kwestii ASF podjęliśmy dyskusję z Ukrainą. Podczas spotkania na Ukrainie przedstawiliśmy ten temat. Strona ukraińska była bardzo zainteresowana problemem ASF ponieważ nie tylko nie mieli wielu informacji na temat wirusa ale również sposobów jego zwalczania.

KRIR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *