Copa-Cogeca reaguje na zapowiedź ceł USA na towary z UE w następstwie orzeczenia WTO

W związku z niedawną decyzją panelu WTO Stany Zjednoczone otrzymały pozwolenie na wdrożenie środków odwetowych sięgających 7,5 mld dolarów rocznie. W związku z tym Copa-Cogeca apeluje, by obie strony zapobiegły eskalacji konfliktu stanowiącej zagrożenie dla sektora produktów rolno-spożywczych, przypomina również o zobowiązaniach do prowadzenia negocjacji handlowych w sposób uporządkowany i z poszanowaniem wielostronnych umów handlowych. Europejska społeczność rolnicza popiera wysiłki Komisji mające na wynegocjowanie rozwiązania korzystnego dla obu stron, by zaradzić sytuacji, która nie ma przecież nic wspólnego z rolnictwem.

W reakcji na decyzję przedstawicielstwa do spraw handlu Stanów Zjednoczonych Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, wypowiedział się następująco: „Głęboko ubolewamy, że rolnictwo znowu musi słono zapłacić za decyzję polityczną w sprawie handlu, która z rolnictwem nie ma nic wspólnego. Tak jak powiedziała komisarz Malmström, doprowadzanie do wzrostu zmienności cen w handlu międzynarodowym może być krótkowzrocznym posunięciem i przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Potencjalnie odbije się to nie tylko na handlu międzynarodowym. Może to również zaszkodzić społecznościom rolniczym zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych – wszak mierzą się one z tymi samymi kluczowymi wyzwaniami w zakresie walki ze skutkami zmian klimatu, bezpieczeństwa żywności oraz zastępowalności pokoleń. Rolnicy po obu stronach Atlantyku potrzebują stabilizacji i zaufania, by móc poczynić długoterminowe inwestycje w celu zachowania konkurencyjności i atrakcyjności. Apelujemy do decydentów politycznych o stworzenie bardziej przewidywalnych warunków handlowych dla dobra społeczności rolniczej i konsumentów na całym świecie”.

Unia Europejska i Stany Zjednoczone tak samo jak inne kraje zachodnie dzielą troski związane z poprawą funkcjonowania WTO (np. w zakresie manipulacji kursami walutowymi, wzmacniania pozycji krajów rozwijających się w stosunkach z krajami rozwiniętymi, reformy funkcjonowania Organu Apelacyjnego, transferu technologii i własności intelektualnej). Z perspektywy społeczności rolniczej szczególne ważne jest stworzenie przewidywalnego międzynarodowego środowiska handlowego. Im słabsza jest WTO, tym bardziej rolnicy i spółdzielnie rolnicze na całym świecie są narażeni na zagrożenia i zmienność cen.

Pod wieloma względami rolnicy i spółdzielnie rolnicze po obu stronach Atlantyku dzielą wspólną wizję, jeżeli chodzi o produkcję towarów wysokiej jakości, wysokie normy w zakresie bezpieczeństwa żywności i ochrony praw konsumenta, zwiększanie zrównoważoności oraz podejmowanie decyzji w oparciu o dowody naukowe. Nawet jeżeli różnimy się w podejściu do tych spraw, to zawsze zgadzaliśmy się co do wspólnych celów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *