Copa-Cogeca popiera prostszą WPR

Copa i Cogeca cieszą się z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazują wsparcie dla silnej, prostszej WPR.

Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z wyników konsultacji społecznych w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej, które ukazały zdecydowane wsparcie dla silnej, prostszej, odpowiednio finansowanej WPR.

Wyniki te zostały przedstawione na konferencji dla stron zainteresowanych zorganizowanej przez Komisję.

Podczas wydarzenia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Jyrki Katainen, podkreślił, że rolnictwo nie ogranicza się jedynie do produkcji żywności lecz chroni środowisko i dba o wzrost i miejsca pracy, za co rolnikom i ich spółdzielniom należy się wsparcie. Równocześnie przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Czesław Siekierski, przypomniał o tym jak niskie są dochody rolników – wynoszą one zaledwie 40% średnich zarobków w UE. Zwrócił także uwagę na znaczenie uświadomienia obywatelom tego stanu rzeczy. Prezydencja estońska stwierdziła, że postępy w zakresie WPR należą do jej priorytetów.

W reakcji na te wyniki, przewodniczący Copa Martin Merrild powiedział „Cieszę się z wyników konsultacji społecznych. Ukazują one, że zarówno rolnicy jak i obywatele dostrzegają potrzebę utrzymania silnej WPR w przyszłości, a także jej ujednolicenia i uproszczenia, by mogła skuteczniej stawić czoła wyzwaniom takim jak zmiany klimatu, wahania na rynkach czy
wyludnianie obszarów wiejskich. Zwrócił uwagę na obawy związane z exodusem wiejskim i na znaczenie innowacji, wymiany pokoleń, a także ograniczenia liczby inspekcji i kontroli w celu zmniejszenia biurokracji, a także inwestycji i lepszego dostępu do finansowania. Poruszono również kwestię podejścia do podwójnych wyzwań – środowiskowych i ekonomicznych. Copa i Cogeca będą pracować nad tym tematem. Potrzebujemy ewolucji WPR, naprawienia elementów, które się nie sprawdzają, by upewnić się, że w przyszłości WPR będzie bardziej zrównoważona i konkurencyjna”.

Podsumowując, sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen powiedział „Rolnicy i ich spółdzielnie zrobią wszystko, by WPR prawidłowo funkcjonowała w przyszłości i by poprawić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Spółdzielnie odgrywają ważną rolę, pomagając rolnikom w uzyskaniu wyższych zysków ze sprzedaży swoich produktów. Będziemy nadal zajmować się tym tematem oczekując na publikację komunikatu Komisji w najbliższych miesiącach”.

Copa-Cogeca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *