Reklama

21 krajów deklaruje działania na rzecz zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw

Zbyt niskie spożycie warzyw i owoców jest tendencją globalną. Ten problem dotyczy mieszkańców całego świata, niezależnie od statusu majątkowego, wykształcenia, czy płci. Przedstawiciele 21 państw członkowskich sojuszu AIAM5 obecnych na XIII Międzynarodowym Kongresie Promocji Warzyw i Owoców podpisali Deklarację na rzecz wspierania oraz promowania idei spożycia warzyw, owoców, a także niskoprzetworzonych przetworów takich jak np. soki, czy musy. Znacząca rola produktów z tej grupy w prewencji chorób dietozależnych i niezakaźnych to jeden z kluczowych wniosków Kongresu.

  • Dział: Ogród

Wzmacniamy polskie rolnictwo - konferencja w Gorzowie Wielkopolskim

Wzmacniamy polskie rolnictwo – to hasło konferencji, która odbyła się dziś w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkanie to zakończyło cyklu konferencji, które pod takim samym tytułem, organizowane były we wszystkich województwach w Polsce. Głównym ich celem było przedstawienie programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wysoka dynamika skupu mleka

– W Polsce utrzymuje się wysoka dynamika skupu mleka. W stosunku do pierwszego półrocza roku ubiegłego wzrost wynosi ok. 3,5 proc. – powiedział minister Krzysztof Jurgiel podczas sympozjum na temat aktualnej sytuacji w sektorze mleczarskim i na rynku mleka.

Polska po raz pierwszy gospodarzem XIII Międzynarodowego Kongresu Promocji Warzyw i Owoców!

19 września rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń jesieni – XIII Międzynarodowy Kongres Promocji Warzyw i Owoców. Wybór Polski na lokalizację Kongresu stanowi wyróżnienie na skalę światową. Wydarzenie organizowane co roku na wybranym rynku świata jest odpowiedzią na problem niskiego spożycia warzyw i owoców. Celem Kongresu jest propagowanie idei „5 porcji” związanej z rolą owoców, warzyw i ich przetworów, w tym soków w żywieniu człowieka, a także właściwej polityki prozdrowotnej. Kongres jest też platformą wymiany doświadczeń dla podmiotów zajmujących się produkcją i handlem w branży owocowo-warzywnej.

  • Dział: Ogród

Obrady Grupy GV4+3

Pod koniec rocznej prezydencji Polski w Grupie Wyszehradzkiej odbyło się drugie potkanie Ministrów Rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

„Wzmacniamy polskie rolnictwo” – Opole

W Opolu odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Wzmacniamy polskie rolnictwo”. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki przedstawił na niej Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz priorytety na rok 2017.

Subskrybuj to źródło RSS
Banner 468 x 60 px